­

DİLLİ KAVALLA İLGİLİ YEDİ ÖNEMLİ KONUYU (BİLMEK İSTER MİYDİNİZ ? )

1-)   Ülkemizde,  yüzyıllar boyu, “çoban ve köylü çalgısı” olarak  anılıp bilinen, gelişigüzel  yapılıp , metotsuz olarak çalınan “Dilli kavalın, ilk kez “1981 yılında  Burhan TARLABAŞI  tarafından  yazılan “Kaval Metodu” kitabıyla,  İTÜ.Türk Müziği Devlet konservatuarında  bilimsel şekliyle öğretilmeye  başlandığını;  

Geliştirilen  “alto- soprano ve bas”  ton çeşitlerinin  müzik  orkestralarında  yaygın  olarak   kullanıldığını;

2)  “Dilli kaval metodu” kitabının ,  M.E.Gençlik ve Spor Bakanlığı,Talim-Terbiye Kurul Başkanlığınca.. 6 Mart 1989 gün ve 2281 Sayılı Tebliğler   Dergisinde,  Ortaokul ve Liselerin  müzik derslerinde  “yardımcı ders kitabı” olarak duyurusunun yapıldığını;

       Bu tarihten sonra dilli kavalın da tıpkı  blok flüt (X)  gibi (branş  çalgısı olarak  uygulamaya alındığını;

3 ) Dilli kavalların geliştirilen tonlarından, yaklaşık  2,5 oktava kadar  seslerin alındığını ;  

  • Türk müziği  dışında  beynelmilel  (tonal ) müziğin de  tüm seslerinin  kolaylıkla sağlandığını ;  dünya üzerindeki  her tür  müzik eserinin kolaylıkla  seslendirildiğini;

    

  • Türk müziği  dışında  beynelmilel  (tonal ) müziğin de  tüm seslerinin  kolaylıkla sağlandığını ;  dünya üzerindeki  her tür  müzik eserinin kolaylıkla  seslendirildiğini;

4 )  Dilli Kaval ailesinden  dört ses ve boydaki (La-Si-Do ve Mi bemol ) tonlarına Türk Patent.Enstitüsünce  “ Faydalı Model”  konseptinde ”Buluş hakkı” (patent) tanındığını ;

Buluşu nedeniyle  Burhan TARLABAŞI’NIN ..İTÜ. Senatosunca (1987)  teşekkür plaketine ek olarak,  ayrıca  30 bin lira  ile ödüllendirildiğini

5 ) 20-21 Şubat 2014 de,.İTÜ.TMDK.da  düzenlenen, “Dünyada ilk defa  “Uluslar arası  Kaval Sempozyumu”nda…”Türkiye’de dilli kavalla ilgili  yapılmış çalışmalar üzerine bir bibliyoğrafya” konulu panelde ; Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi –Ahmet Keleşoğlu EğitimFakultesi..Öğr. üyesi Doç.Dr.Attila ÖZDEK tarafından,  “BURHAN TARLABAŞI’NIN  Dilli kaval üzerine” yapmış olduğu  çalışmaların  sergilendiğini;

 6 )  Ülkemizde, dilli kaval’a  ait   ilk ciddi  çalışma ve dinletilerin, dönemin ”dilli kaval  sanatçı  hocası , merhum Necati  BAŞARA ile başladığını;

  • (bkz. “Dilli kavalın Duayenleri)  1949-1956  yıllarında TRT.İstanbul Radyosunda kurduğu  “Şen Türküler Kümesi” ile  yurdumuzun  ezgilerini dilli kavalıyla   yedi  yıl boyunca  dinleyenleriyle paylaştığını ;
  • (1957-1967 )“fetret devri “bitimi, .dilli kaval dinletilerinin ( 1967’de) .bu kez,.İst.Radyosundan  Doç. Burhan TARLABAŞI ile başladığını; Çalgının Akademik Eğitim ve Öğretimiyle ilgili ilk metodik- bilimsel çalışmaların 1981’den  itibaren   İTÜ.TMDK.da Burhan .Tarlabaşı .tarafından düzenli olarak  yürütüldüğünü.,bu başarının,  öğrencileriyle  paylaşılıp sürdürüldüğünü;

7 )  Burhan TARLABAŞI’NIN,  alanındaki   bilimsel çalışmaları değerlendiren  YÖK’ün . Üniversitelerarası Kurul’unca görevlendirilen bir komsiyonca,1985 yılında  Prof.luk ünvanına lâyık görüldüğünü,

  • Gazetelerin manşetlerine  haber olarak  taşınıp  duyurulan  Prof.luk  unvanının  B.T.Başı’na hâla tebliğ edilmediğini,
  • Bu yüzden yıllarca  mağdur edildiğini,
  • Bu olayın  da hiçbir zaman akıllardan çıkmadığını  BİLMEK İSTER MİYDİNİZ ?

(Bkz. Burhan TARLABAŞI’NIN PROF.LUĞU..Hk.ki bilgi  / İTÜ “Musiki Dergisi,-Şubat-Mart 2014 “Kaval Sempozyumu”sayısı…ve  Ekli gazete kupürleri )

 

 

 

 

Scroll to Top