­

D İ L L İ K A V A L Ö Ğ R E N İ Y O R U Z

DİLLİ KAVAL VE METODU   Hk. …………….(Önsöz)

Dilli kaval, Ülkemizde, yüzyıllar  boyu, çoban ve köylü çalgısı olarak  anılıp bilinmiş,  kişisel bilgi ve becerilerle  geleneksel yöntemlerle  yapılıp, gelişigüzel, metotsuz çalınmış, akademik eğitim ve öğretimine  ancak 1981 yılında-  İTÜ.Türk Müziği Devlet Konservatuarında  geçilebilmiştir.

Dilli kavalın ilkel bir biçimden, çağın bilim düzeyine nasıl adapte  edilebildiği, günümüz teknoloji paralelinde nasıl bir gelişme kaydettiği  ancak, M.E.Bakanlığı,Talim Terbiye Kurulu’unun  28.03. 1986 günlü,2208 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan,Dilli   Kaval Metodu kitabıyla ortaya konmuştur.

 Dilli kavalın,  dört ses ve boyda geliştirilen “Alto-Soprano ve Bas” çeşitlerinden .. (LA-Sİ-DO ve Mİ bemol)  tonlarına  Türk Patent Enstitüsünce   “Faydalı Model”konseptinde “BULUŞ  HAKKI (Patent)   tanınmış,   buluşu  nedeniyle   sahibine  İTÜ .Senatosunca   teşekkür belgesine ek olarak ayrıca  30 bin TL.de  para ödülü   Lâyık görülmüştür.. ..(Bkz. TPE.28.06.1995 günlü.TR.199500768 Sayılı Faydalı Model  Belgesi) ...

---------------- “DİL KÜLTÜRÜN  EN  ÖNEMLİ  UNSURU, KAVAL  DA  BU  KÜLTÜRÜN  SESİDİR.”  (Leadri)

 

     DİLLİ  KAVAL  METODUNUN   KAZANIMLARI..

1-    Geleneksel ve çağdaş-yöresel, ulusal ve evrensel müzik eserlerini  dilli kavalın  kendi ses yapısı içersinde seslendirebilme,

4-    Öğrendiği ve dinlediği müziklere  dilli kavalıyla  eşlik edebilme,

5-    Müziksel duyarlılığı paralelinde  yorumlama ve yaratmayı  çalgısıyla geliştirebilme,

6-    Müziğin tüm dünyadaki tek ortak dil  olduğunu  çalgısıyla kavrayabilme,

7-    Kazandığı müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerde  çalgısıyla  sergileyebilme,

8-    Düzeyine uygun müzik eserlerini  dilli kavalıyla  doğru ve anlamlı çalabilme,

9-    Ülkemizi uluslar ve uluslar  arası  müzik etkinliklerinde dilli kavalıyla temsil edebilme.

10- Dilli kavalla ilgili dinleti çalışmalarını, Atatürk’ün Çağdaş Türk Müziğine ilişkin, görüş ve düşünceleri doğrultusunda   benimseyebilme ,kavrayabilmedir.

 

Scroll to Top