­

DİLLİ KAVALDA TRANSPOZE ÇALIŞ ..(AKTARIMLI, GÖÇÜRMELİ İCRA)

Transpoze:  Fransızca kökenli  bir müzik sözcüğü olup, Türkçe’deki karşılığı “Nakletme, Göçürme, Şed, Oynatma ve Aktarım” olarak geçer.Bir müzik eserinin “Transpoze icrası “demek, o  eseri bulunduğu ton  ya da  diziden alıp, bir başka ton ya da perde üzerine taşıyıp   icra etmektir. Gerek çalgılar, gerek insan sesleri belirli limitler içinde sınırlıdır. Kiminin sesi kalın, kimininki de incedir.Transpoze, genelde okuyana ve çalana ters düşen güç bir icra tarzı sayıldığından, zorunlu kalınmadıkça bu uygulamaya ihtiyaç duyulmamalıdır.

  • TRANSPOZEDE, DİZİ ARALIKLARI İLE VURGULAR  DİYEZ VE BEMOLLERLE KORUNUR.

-“La Metod Kavalı” dışındaki kavallara“Aktarımcı Kavallar” adı verilir.

Kavalda transpoze çalınışa örnek eserlerden,“Koyun gelir yata yata  ile  “Kara basma iz olur “ezgilerini görmektesiniz.

Adı geçen eserler,  önce normal yeri,  La perdesinden, sonra da (4 ses yukarıdan) Re perdesinde transpoze olarak icra edilecektir.

KOYUN GELİR YATA YATA

5 kez

----------------------------------------

(RE)  PERDESİNDE  TRANSPOZE  ÇALIŞ    

  • Bağlı üfleme kurallarına uyunuz.
  • Vurgulara, kesik üflemere özen gösteriniz.

 

         KARA BASMA İZ OLUR

(Sİ)  PERDESİNDE YERİNDEN İCRA

  • Trillere, çarpmalara, vurgulara  dikkat ediniz.

Virgüllerde  nefes alınız

         (Mİ)  PERDESİNDE ”TRANSPOZE İCRA  

  • Trillere,çarpmalara ve bağ’lara dikkat ediniz.
  • Virgüllerde nefes alınız.

 

Scroll to Top