­

DİLLİ KAVALDA SENKOPLU (Aksatımlı) ÜFLEME NEDİR ?

SENKOP (Cyncope),  Türkçedeki  karşılığı Aksatım’dır. Yunancadan müzik diline geçmiş olan, vurgulamaya özgü bir ritim unsurudur. Uygulamada bir sesin zayıf zamandan, kuvvetli zamana sarkması şeklinde anlatılır. Senkoplu nota (ta – TÂ – ta ) şeklinde aksatılarak üflenir. Benzeşik iki notanın birbirine bağ işaretiyle bağlanmasından da senkop meydana gelir. Senkoplu notalar kesik- aksatımlı üflenir.   Senkoplu üflemenin notalardaki anlatımına örnek alıştırma:

Scroll to Top