­

KATILDIĞI SEMPOZYUM-PANEL VE SERGİLER

KATILDIĞI SEMPOZYUM…PANEL…KONFERANS .VE SERGİLER

· BİLDİRİ: “Öz çalgımız kaval”(s.289-292) TARLABAŞI, Burhan;…ııı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi

(23-28 Haziran1986,İzmir)Kültür ve Turizm Bakanlığı,Milli Folklor Araştırma Dairesi yayınları,III.cilt, Başbakanlık Basımevi,Ankara 1987,
· TC. Kültür Bakanlığı MİFAD. Türk Halk çalgıları Örnekler sergisine muhtelif boy kavallarla katılım , Ankara 1988
· BİLDİRİ : Türk Halk müziği Nefesli sazlarında Standardizasyon sorunu ve Buna Bağlı,(Doğrudan) dilli Kavalın çok sesli müzik(Orkestrada)’ ki
Yeri (s.100-113) ..TARLABAŞI,Burhan;4.İstanbul Türk Müziği Günleri,Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu(15-16 mayıs 1997/TC.Kültür Bakanlığı yayınları
· MAKALE :Dilli Kavalın Çok sesli müzikteki Yeri (s.16) TARLABAŞI, Burhan; Motif Halk Oyunları Eğitim Derneği dergisi.Yıl:3,Sayı :10,İstanbul 1997…
· TC. Kültür Bakanlığı,6. Türk müziği Günleri Sempozyumu, İstanbul/Maçka 1999
· TC. Kültür Bakanlığı, müzikte 2000 Sempozyumu /İstanbul/ Maçka 2000 12
· Kemaliye (Eğin) Kaymakamlığı Kültür Paneli, Kemaliye (Eğin) 1997
· İstanbul Hobby Center (Özel Uluslar arası Etkinlikler Merkezi..”Dilli kaval konferansı”,İst.1995
· Aydın Doğan Vakfı Türk Halk müziği Ödüllü Yarışmalarına tüm yapıtları ile iştirak,İst.2004
· İTÜ.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ .Öğrencilerinden .. KENAN ELMAS'A AİT.."EĞİN TÜRKÜLERİNİN EDEBİ,RİTMİK VE
MELODİK YÖNDEN İNCELENMESİ"..KONULU.. YÜKSEK LİSANS TEZİ /…24 Haziran 1998/Gümüşsuyu-İstanbul..TEZ DANIŞMANI :
Doç. BURHAN TARLABAŞI · 20-21 Şubat 2014’de ..

 

İTÜ.TMDK.DA DÜZENLENEN1.ULUSLARASI KAVAL SEMPOZYUMU

Türkiye'de kaval üzerine yazılmış çalışmalar konulu panelde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ,Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakultesi  öğr.Gör.Dr.Atilla ÖZDEK tarafından  Doç..Burphan TARALABAŞI'NIN "dilli kaval" üzerine yapmış olduğu çalışmaları ilişkin bildiri sunuldu.
 

ARİF SAĞ-SİNAN ÇELİK-ALİ YILMAZ-SONGÜL KARAHASANOĞLU-CİHAN YURTÇU VE BURHAN TARLABAŞI

 

Kaval çalışmalarına ilişkin Konya Necmettin ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ,AHMETKELEŞOĞLU EĞT.FAK. Öğr.Gör.Dr.Attila
ÖZDEK tarafından bildiri sunuldu. DERLEMELER
TC. Kültür Bakanlığı, HAGEM yayınlarından “Eğin (Kemaliye)Havaları” adlı
kitabında 80’ne yakın halay ve türküler/Ankara 1997-Genişletilmiş 2.baskı
(YAYINA HAZIR AKADEMİK SON ÇALIŞMALARI )
· THM. DE MAKAM SORUNU
· ÇAĞDAŞ MÜZİKTE 12 TONUYLA DİLLİ KAVALLAR
· DİLLİ KAVAL,MEY VE ZURNA EZGİLERİ
· DİLLİ KAVALA AİT ORTAÖĞRETİM, MÜFREDATI

Scroll to Top