­

DİLLİ KAVALDA TRİYOLELİ ÜFLEME NEDİR ?

TRİYOLE ;  Bir basit zaman  içine, 2 eşit zaman  biriminin sığdırılması şeklinde tanımlanır. Dilli kavalda triyole .. Örnek notalarda görüldüğü gibi, bir dörtlük(1/4’lük)  üfleme  vuruş süresi içinde, 3 adet sekizlik nota değerinin sığdırılarak  üflenmesi anlaşılır., Triyole,notaların üzerine (3) sayısı yazılarak gösterilir.  Triyolede vuruş süresi değişmez. Üzerlerinde(3) yazılı triyoleli notalar, birbirine vurgulanarak, aynı üfleme vuruş süresi içerisinde  üflenir.

         TRİYOLELİ  ÜFLEME  ALIŞTIRMASI  

     (TRİYOLELİ ÇALINIŞA BELİRGİN ÖRNEK EZGİ)

62                       DELİLO HALAYI                       Yöresi  : Elazığ

  • 2/4 lük usûlün üçerli  birimlerinden oluşan halayda, her ölçü  2 vuruşla seslendirilecektir.
  • Ölçülerdeki , üzerlerinde (3) yazılı 16’lık notalar tek vuruş süresi içinde üflenmelidir.

 

  •   TRİL (tr.)  İLE.. TRİYOLEYİ KARIŞTIRMAYINIZ.
Scroll to Top