­

DİLLİ KAVALIN YARIM SESLERİ

Dilli kaval,4 tam, 3 yarımdan oluşan, diatonik”ses  yapısına sahiptir.  Çalgının, çoban kavalı ya da Ney” deki gibi, (Fa ve  Fa diyez  perdeleri dışında),  diyez ve bemollere ayrılmış  yarım(altere) ses perdeleri  yoktur. Çalgıdan , Mİ bemolDo diyezSol diyez ve Si bemol’ seslerinin   sağlanışları (Fa ve Fa diyez dışında); parmakların  ilgili  perdeleri yarım (1/2) (açık-kapalı) pozisyonlarının kullanımıyla ancak   mümkün  olabilmektedir..

DİLLİ  KAVALIN  PORTE  ÜZERİNDEKİ  YARIM  SESLERİ 

DİLLİ  KAVALIN  YARIM  SESLER TABLOSU

 

           Fa diyez sesinin ise tüm deliklerin kapanışı ile sağlandığını unutmayınız

DİLLİ KAVALDAN Mİ  BEMOL  SESİNİN  SAĞLANIŞI  

 

DİLLİ KAVALDAN Mİ  BEMOL  SESİNİN  SAĞLANIŞI   

Mi  Bemol Sesi, Sol elin  orta parmağının, 1 nci boğum çizgisi bitimindeki  etli kısım ile çalgının 2 nci perdesi  ½(yarım)  kapatılarak sağlanır.

DİLLİ KAVALDAN “DO diyez” SESİNİN SAĞLANIŞI

Do diyez sesi ;  kavalın 3 ncü perdesinden, Sol elin yüzük parmağının, 1 nci boğum çizgisi bitimindeki etli kısmın, ½ (yarım) kapanışı ile sağlanır.

Do diyez ve Si bemol seslerinin, dilli kavaldan sağlam ve doğru şekilde sağlanabilmesindeki en önemli uyarımız , ilgili  parmaklarınızı  çalgı üzerinde defalarca,çokça ve sabırla, sürekli  egzersiz yapmanız olacaktır

                                     

Do diyez pozisyonunda, sol elin yüzük parmağının, 1 nci boğum çizgisi bitimindeki etli kısım kavalın 3 ncü perdesini , ½ (yarım) kapatmalıdır. 

                       

 

 

                Do diyez parmak egzersizi……(En az 10 defa tekrar ediniz)

 

DİLLİ KAVALDAN “Sİ bemol” SESİNİN  SAĞLANIŞI

Dilli Kavaldan Si bemol sesi, çalgının 5 nci perdesinden, sağ elin orta parmağının 2 nci boğum

Kısmının , ½ (yarım) açık/kapalı pozisyonuyla sağlanır.

                

Si bemol pozisyonu

NOT :kavaldan, “Do diyez ve Si bemol” sesleri, çok çalışma, sabır ve ustalıkla sağlanabilen  güç seslerdendir. Bu seslerin alışkanlık kazanıp kolaylıkla sağlanabilmesi için önerdiğimiz üfleme egzersizlerini  saabırla.çokça tekrarlayınız.

 Not: “Do diyez ve Si bemol” seslerden oluşan dizilerin Türk Mûsıkîsindeki makam karşılığı “Hicaz” Türk Halk Mûsıkîsindeki karşılığı da “Garip Ayağı” olarak isimlendirilir.

 

DİLLİ  KAVALDAN  SOL DİYEZ  SESİNİN SAĞLANIŞI

SOL diyez Sesi , Dilli Kavaldan, 6 ncı perdenin  ½ (yarım) açık-kapalı pozisyonu ile sağlanır.

Parmağın, 6 ncı perdeyi kapayan kısmı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, sağ elin yüzük parmağının 2 nci boğum yeridir.

 

 

                                        

                       Sol diyez parmak egzersizi (çok defa tekrarlayınız)

 

                                 SOL DİYEZ ÜFLEME EGZERSİZİ

 

 

 • Virgüllere kadar tek nefeste üfleyiniz.
 • -Üflemelerinizde ölçü tekrarları ile vurgulara özen  gösteriniz.
 • -Yukarıdaki alıştırmaları  en az beşer  kez üfeyerek tekrarlayınız.

 

KISSADAN HİSSE : (DO diyez,Sİ bemol ve Sol diyez  seslerinin Dilli kavaldan  sağlanışlarına ilişkin, “serçe kuşunun kanat çırpınışları” örneğini düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Şöyle ki ;

Bir ağacın ince  dalı üzerine  konmuş bir serçe kuşunu düşününüz. Kuş, bu ince dal üzerinde düşmemek  için, nasıl ki  hafif   kanat çırpınışlarıyla dengesini   korumaya çalışıyorsa,  sizlerde,Mi bemol,Do diyez,Si bemol,veSol diyez  yarım seslerinin sağlanışlarında  parmakların ilgili  perdeler üzerindeki hareketlerini  tıpkı  bu küçük serçe kuşunun  ahenkli kanat çırpınışları gibi  uygulamayı düşününüz.

DİLLİ  KAVALIN  -DO diyez ve  Sİ bemol  POZİSYONLARI  HAKKINDA :

Dilli kavalların yapısında (Batı flütü, Çoban kavalı ya da  Türk Müziği üflemeli çalgısı  Ney’de olduğu  gibi),  kromatik ses perdeleri  bulunmadığı için Do diyez ve Si bemol sesleri çalgıdan , en zor ve güçlükle sağlanabilmektedir.Dilli kavallar, 4 tam,3 yarımdan oluşan   diyatonik  ses aralığına sahiptir. Bu yüzden  çalgıdan yarım(altere) sesler, ancak, ilgili parmakların perdeleri ½ (yarım) açık-kapalı pozisyonları kullanılarak  sağlanabilmektedir.. Bu yüzdendir ki, dilli kavaldan DO diyez ve Sİ bemol seslerinin hatasız, seri şekilde sağlanabilmesinin tek yolu, ancak ve ancak ilgili parmakların    çalgı üzerinde çokça ve sabırla yapacağınız  çalışmalar sonucu  alışkanlık ve ustalık  kazanılmasıyla  mümkün olabilecektir.

-----ÖNEMLİ HATIRLATMA :ÜLKEMİZDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ  SÜRDÜRÜLEN DİLLİ KAVALA  OLAN İLGİNİN AZ OLMASINA  NEDEN OLARAK, ÇALGININ YARIM SESLERİNE  AİT  PERDELERİNİN OLMAYIŞINI ÖNE SÜRÜP KOLAYA KAÇANLARA  TAVSİYEMİZ ; YARIM SESLERİN SAĞLANIŞINDA ,SİZDEKİ  BECERİ VE YETENEKLERİNİZİ   PARMAKLARINIZDAKİ  HÜNERİNİZLE   BİRLEŞTİRİNİZ, SABIRLA ÇOK ÇALIŞARAK  BU TEMBELLİĞİNİZİ   BERTARAF  EDİP , ÇALGIYI  GERÇEKTEN BENİMSEYİNİZ VE SEVİNİZ...BAŞARI,BEN BUNU BAŞARACAĞIM DİYEBİLENİNDİR.

 

 

Dilli kaval,4 tam, 3 yarımdan oluşan, diatonik”ses  yapısına sahiptir.  Çalgının, çoban kavalı ya da Ney” deki gibi, (Fa ve  Fa diyez  perdeleri dışında),  diyez ve bemollere ayrılmış  yarım(altere) ses perdeleri  yoktur. Çalgıdan , Mİ bemolDo diyezSol diyez ve Si bemol’ seslerinin   sağlanışları (Fa ve Fa diyez dışında); parmakların  ilgili  perdeleri yarım (1/2) (açık-kapalı) pozisyonlarının kullanımıyla ancak   mümkün  olabilmektedir..

DİLLİ  KAVALIN  PORTE  ÜZERİNDEKİ  YARIM  SESLERİ 

DİLLİ  KAVALIN  YARIM  SESLER TABLOSU

 

           Fa diyez sesinin ise tüm deliklerin kapanışı ile sağlandığını unutmayınız

DİLLİ KAVALDAN Mİ  BEMOL  SESİNİN  SAĞLANIŞI  

DİLLİ KAVALDAN “DO diyez” SESİNİN SAĞLANIŞI

Do diyez sesi ;  kavalın 3 ncü perdesinden, Sol elin yüzük parmağının, 1 nci boğum çizgisi bitimindeki etli kısmın, ½ (yarım) kapanışı ile sağlanır.

Do diyez ve Si bemol seslerinin, dilli kavaldan sağlam ve doğru şekilde sağlanabilmesindeki en önemli uyarımız , ilgili  parmaklarınızı  çalgı üzerinde defalarca,çokça ve sabırla, sürekli  egzersiz yapmanız olacaktır

Do diyez pozisyonunda, sol elin yüzük parmağının, 1 nci boğum çizgisi bitimindeki etli kısım kavalın 3 ncü perdesini , ½ (yarım) kapatmalıdır. 

                Do diyez parmak egzersizi……(En az 10 defa tekrar ediniz)

 

DİLLİ KAVALDAN “Sİ bemol” SESİNİN  SAĞLANIŞI

Dilli Kavaldan Si bemol sesi, çalgının 5 nci perdesinden, sağ elin orta parmağının 2 nci boğum

Kısmının , ½ (yarım) açık/kapalı pozisyonuyla sağlanır.

Si bemol pozisyonu

NOT :kavaldan, “Do diyez ve Si bemol” sesleri, çok çalışma, sabır ve ustalıkla sağlanabilen  güç seslerdendir. Bu seslerin alışkanlık kazanıp kolaylıkla sağlanabilmesi için önerdiğimiz üfleme egzersizlerini  saabırla.çokça tekrarlayınız.

 Not: “Do diyez ve Si bemol” seslerden oluşan dizilerin Türk Mûsıkîsindeki makam karşılığı “Hicaz” Türk Halk Mûsıkîsindeki karşılığı da “Garip Ayağı” olarak isimlendirilir.

 

DİLLİ  KAVALDAN  SOL DİYEZ  SESİNİN SAĞLANIŞI

SOL diyez Sesi , Dilli Kavaldan, 6 ncı perdenin  ½ (yarım) açık-kapalı pozisyonu ile sağlanır.

Parmağın, 6 ncı perdeyi kapayan kısmı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, sağ elin yüzük parmağının 2 nci boğum yeridir.

 

 

                       Sol diyez parmak egzersizi (çok defa tekrarlayınız)

 

                                 SOL DİYEZ ÜFLEME EGZERSİZİ

 

 

 • Virgüllere kadar tek nefeste üfleyiniz.
 • -Üflemelerinizde ölçü tekrarları ile vurgulara özen  gösteriniz.
 • -Yukarıdaki alıştırmaları  en az beşer  kez üfeyerek tekrarlayınız.

 

KISSADAN HİSSE : (DO diyez,Sİ bemol ve Sol diyez  seslerinin Dilli kavaldan  sağlanışlarına ilişkin, “serçe kuşunun kanat çırpınışları” örneğini düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Şöyle ki ;

Bir ağacın ince  dalı üzerine  konmuş bir serçe kuşunu düşününüz. Kuş, bu ince dal üzerinde düşmemek  için, nasıl ki  hafif   kanat çırpınışlarıyla dengesini   korumaya çalışıyorsa,  sizlerde,Mi bemol,Do diyez,Si bemol,veSol diyez  yarım seslerinin sağlanışlarında  parmakların ilgili  perdeler üzerindeki hareketlerini  tıpkı  bu küçük serçe kuşunun  ahenkli kanat çırpınışları gibi  uygulamayı düşününüz.

DİLLİ  KAVALIN  -DO diyez ve  Sİ bemol  POZİSYONLARI  HAKKINDA :

Dilli kavalların yapısında (Batı flütü, Çoban kavalı ya da  Türk Müziği üflemeli çalgısı  Ney’de olduğu  gibi),  kromatik ses perdeleri  bulunmadığı için Do diyez ve Si bemol sesleri çalgıdan , en zor ve güçlükle sağlanabilmektedir.Dilli kavallar, 4 tam,3 yarımdan oluşan   diyatonik  ses aralığına sahiptir. Bu yüzden  çalgıdan yarım(altere) sesler, ancak, ilgili parmakların perdeleri ½ (yarım) açık-kapalı pozisyonları kullanılarak  sağlanabilmektedir.. Bu yüzdendir ki, dilli kavaldan DO diyez ve Sİ bemol seslerinin hatasız, seri şekilde sağlanabilmesinin tek yolu, ancak ve ancak ilgili parmakların    çalgı üzerinde çokça ve sabırla yapacağınız  çalışmalar sonucu  alışkanlık ve ustalık  kazanılmasıyla  mümkün olabilecektir.

-----ÖNEMLİ HATIRLATMA :ÜLKEMİZDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ  SÜRDÜRÜLEN DİLLİ KAVALA  OLAN İLGİNİN AZ OLMASINA  NEDEN OLARAK, ÇALGININ YARIM SESLERİNE  AİT  PERDELERİNİN OLMAYIŞINI ÖNE SÜRÜP KOLAYA KAÇANLARA  TAVSİYEMİZ ; YARIM SESLERİN SAĞLANIŞINDA ,SİZDEKİ  BECERİ VE YETENEKLERİNİZİ   PARMAKLARINIZDAKİ  HÜNERİNİZLE   BİRLEŞTİRİNİZ, SABIRLA ÇOK ÇALIŞARAK  BU TEMBELLİĞİNİZİ   BERTARAF  EDİP , ÇALGIYI  GERÇEKTEN BENİMSEYİNİZ VE SEVİNİZ...BAŞARI,BEN BUNU BAŞARACAĞIM DİYEBİLENİNDİR.

EGZERSİZLER

 

                                            Çalışmalarınızda üfleme gürlüklerin uyarak  üfleme yapınız.

HİCAZ  DİZİSİNDE ÜFLEME  EGZERSİZLERİ

                                                     (Garip Ayağında  DO diyez ve Sİ bemol  Çalışması) 

                  ÇALINIŞ  BİLGİSİ                                              

 • Yukarıdaki alıştırmaları  üşenmeden sıkça tekrarlayınız.
 • Virgüllerde nefes almayı unutmayınız.
 • Bağlı üflemelere ve vurgulara  dikkat ediniz.

YARIM SESLERE İLİŞKİN  ÖRNEK EZGİLER 

   (Mİ bemol ve Si bemol’lü Eserlere örnek Türk

AH BİR ATAŞ VER.                      Yöre: EGE - İZMİR

NOT :  Mi ve Sİ bemollü  eserlere örnek oluşturan Ege yöremizin zeybek türü  bu ezgisi, Türk Müziği makamlarından “Nihavent “dizisi,

                     Batı makamlarından da “Sol Minör”ün karşılığındadır. Eserin dilli kavalla  çalınışı,  yeni öğrenenlere  ilk bakışta,

                  ağır gelmiş olsa da  zamanla gelişen  bilgi ve becerilerle  eserin rahatca icra   edilebileceği kuşkusuzdur..    

   

- HATIRLATMALAR :  

 

 • Eser,  Üçer üfleme vuruşlardan  oluşan tek satırlık  ölçülerden oluşmaktadır.
 • Her satır(ölçü toplam 9 adet üfleme vuruşu ile  seselendirilecektir.
 • -Mi bemol ve Si bemol seslerinin kusursuz  sağlanmasına  özen gösteriniz.
 • -Noktalı sekizlik notaların  vuruş süreleri içinde üflenmesine dikkat ediniz.
 • Üflemelerinizde virgüllerde  nefes alınız.
 • -Noktalı sekizlik notalara, dönüş işaretlerine  ve virgülleri atlamayınız.

 

Do diyez, Si bemollü Eserlerin çalınışına örnek türkü )

                                                           BAHÇEYE GEL BAHÇEYE

                                                                                    Yöresi : ORDU

                     HATIRLATMALAR :

 • -Türkü, Hicaz makamı dizisine örnek bir ezgidir.
 • -Eser,  dört üfleme vuruşu  ile seslendirilecek.  
 • -Ölçü başlarındaki  ¼ sus’lar a ve  noktalı dörtlük notaları önemseyiniz.

                     -  NOT :   1 nci ölçü,2 nci  ölçüdeki (tr)’li notayı düz üfleyiniz.

(Sİ   bemollü  Eserlerin çalınışına  örnek eser)

              TUNA NEHRİ AKMAM DİYOR   (Osman Paşa     /   Rumeli Türküsü/

HATIRLATMALAR :

 • -Her ölçü , üç  üfleme vuruşu ile seslendirilecek.
 • -Si bemol sesinin kusursuz sağlanışına özen gösteriniz..
 • Üflemelerinizde notalardaki vurgulara dikkat  ediniz.
 • -Eserin sözlerini kavala  okur gibi  düşününüz.
 • -Satır sonlarına kadar nefes almayınız.

 

Scroll to Top