­

“ANOM EĞİN’LİMİSİN” TÜRKÜSÜ KİMİN..?


Rahmetli, Nida TÜFEKÇİ’YE…Ben  böyle bir soru sorduğumda.. aldığım cevap şu olmuştu :  
 “Burhan, bunlara müzik dilinde  “VARYANT”tükü adı verildiği için bahsettiğin  bu türkü.. hem onların(Malatya’nın)…ve hem de sizin (Eğin’in)sayılır”…(1996/ İTÜ.TMDK.Çalgı Eğitim Bl.)

VARYANT  TÜRKÜ   NEDİR  ?

Varyant, Fransızca (”variation”) kökenli  bir müzik sözcüğü olup, genelde ,
bir aslın değişik biçimlerdeki sunuluşu demektir. Müzikte ise, bir eserin  ritim, nağme ya da armoni açısından  farklı  değişiklikler ile  icra edilen  biçimlerini anlatır..Sözgelimi; Komşu bir  yörede icra edilen  aynı sözlerdeki bir türkü ya da halay havası…diğer bir yörede, aynı sözler ile, ancak    
 farklı tempolardaki icra biçimleriyle görülebilmektedir. İşte,.Bu nedenle  illâ da “Bu,  bizim  yörenin  türküsüdür..Neden onu alıp  kendilerine mal  etmişler”ya da  “..bizim türkümüzü neden taklit edip çalıyorlar..” gibi   bir fikre kapılmamalıyız.Zira icra edilen “varyant” tipi eserlerin, söz benzerliği bulunsa bile, icradaki tavır ve  üslup’da mutlaka farklı yanları vardır.…Bu da,
Her yörenin, kendine özgü farklı  bir müzik kültüründen kaynaklanır. “Varyant” türkülerin en güzel anlatımını,araştırmacı-
merhum Sâdi Yaver Ataman, ilgili eserinde ayrıca şu sözlerle de anlatmıştır:
“menekşe vardır,kırlarda bayırlarda biter,rengi ve kokusu başkadır.Menekşe vardır usta bahçıvanlar elinde özen gösterilmiş topraklarda yetiştirilir,yine rengi ve kokusu başkadır….Ama, Her İkisi de menekşedir.”
VARYANT  kavramına  En BELİRGİN  ÖRNEK ; 
“Ahmet Bey’in,  arı kovanlarına, İsmail Bey’in  arıları uçup gidip konmuş.. diğerleriyle birlikte onlara  uyup onlarla birlikte  İsmail bey’in  balını üretmişler..”Şu halde“ ANOM  EĞİN’LİMİSİN” türküsü,Eğin’de okunuş biçimi nedeniyle EĞİN’İN.. MALATYA’DA okunan farklı biçimiyle de MALATYA’ NIN  sayılır..    
DERLEME :  (Doç. Burhan  TARLABAŞI)
NOT : Tüm bu açıklamalara karşın,şayet ..yayınlanan bir eser.. “varyant” eser koşullarının hiç birine uymuyor da .eserin kendisi bir başka ad ile farklı  yöreye ait  miş gibi gösteriliyorsa bu bir “intihal”(çalıntı) sayılacağından  konu  bu yasalar açısından  hırsızlık suçuna girmiş demektir ki..zaten bunun da ceza kanunundaki cezaları yazılıdır. 

Scroll to Top