­

S U N A M Türküsünün Kimliği

S U N A M   Türküsünün   Kimliği..  

 (Varyant tipi Kemâliye(Eğin) Türküleri)

 

Hasretimsin” isimli..  “EĞİN TÜRKÜLERİ CD”.nin , 7. No. lu sırasındaki   SUNAM türküsü…değişik yöre adları altında yıllardır piyasa ve TRT.sanatçıları tarafından da sevilerek  icra edilen yaygın halk müziği eserlerindendir(X).

 Yurdumuzun değişik yörelerinde yıllardır bilinen tarzıyla  icra edilmekte olan  bu eser, yöremizde de eskiden beri  Eğin türküsü olarak  bilinip söylenir.

 Oysa;EĞİN dışında  “Bahçeye Endimde…Anom Eğin’limisin..Büyük Cevizin dibiKama çekerim ..Sabahın Seher vaktinde” gibi  türküler de tıpkı “sunam” gibi çeşitli komşu  yörelerde  sıkça icra edilenlerdendir.Ancak,bunların, yöreler arasındaki farklı icraları “bu türkü bizimdir.. onla neden  sahipleniyor..?”gibi bir çok  tartışmalara neden olanlardandır.Ne var ki.. Konun esasını müzik açısından araştırıp  kestiremeyenler bunun kavgasını hâla, ”bu bizim türkümüzdür”diye kavgalarını hâla sürdürürler. Son zamanlara  kadar aydınlığa kavuşmayan bu konuyu,  yıllar önce, ben de merak edip  merhum Nida TÜFEKÇİ’ye   sorduğumda..  “Burhan’ım.. Bu tip türküler,  hem  sizin..hem de onların sayılır .. Neden mi…? Çünkü, her yiğidin bir ayran içişi vardır da ondan.. Müzik literatüründe, bu tip türkülere    VARYANT  denir”…deyip kesip attı.Gel de işin içinden çık bakalım deyip, yaptığım araştırmalarda .. Fransızca kökenli bir sözcük olan Varyant (variation)’ın, genelde bir aslın değişik biçimlerdeki sunuluşu olduğunu… ben de  öğrenmiş oldum. Sözgelimi, Malatya’da aynı söz ve nağme ile çalınıp söylenen “Sunam” türküsü ile yine  Elazığ’daki “Bahçeye Endimde” türküsünün Kemâliye’deki farklı  icraları tam olarak hâla anlaşılmış değil..Oysa,.Bu ve buna benzer(varyant) türkülerin icrasında  kulaklarımızın yanıldığı..bu bağlamda adı geçen türkülerin kimliği hakkında ise  çelişkiye  düştüğümüz gayet doğaldır..Çünkü, Varyant eserlerin İcrasındaki  makam, vurgu, gerekse üslup açısından olan çalınış ve  söyleniş(yorum)biçimleri   ayrıcalıkların  ta kendisidir. Türk Halk müziğinin “Varyant” tipi  eserlerine yurdumuzun her bölgesinde sıkça  rastlanabilmektedir.  Özellikle,  birbirine yakın komşulardaki  yorum  farklılıkları.. Tamamen, o bölgede yaşayanlar arasındaki kültür alış verişi   sonucu  ortaya çıktığı yadsınmaz bir gerçek olduğu  bilinmelidir..

 Şu halde,varyant”tipi  türküler(XX),  özellikle  komşu yöreler  arası kültür alış-verişi sonucunun ortaya koyduğu “anonim” halk müziği eserleridir.

Saygılarımla….( 26 Ocak 2010)

Doç. Burhan TARLABAŞI

(X): Eserin  bestecisinin her ne kadar  Malatya’lı  Fahri KAYAHAN’a ait olduğu söylenip biliniyorsa  da ,Erzurum Üniversitesi Eğitim Fakultesinde görevli,   Doç..Abdullah ER  hemşerimiz,bunun   Erzurum’lu Haydar TELHÜNER’E  ait olduğunu doğrulamıştır.                                                            

(xx) : Bkz. TARLABAŞI Burhan, Eğin Havaları, TC.Kültür Bakanlığı,Ankara  1997,sy156

 

 

 

 


Scroll to Top