­

TRT.DEKİ MUSTAFA ÖZGÜL ADINA KAYITLI KEMALİYE(EĞİN) EZGİLERİ

TRT.DEKİ  MUSTAFA ÖZGÜL ADINA KAYITLI KEMALİYE(EĞİN)  HAVALARININ TELİF HAKLARINA İLİŞKİN..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DUTAĞACI GAZETESİNİN,  Ağustos 2013 tarihli, 194-95  Sayısında   yayınlanan..”Mustafa ÖZGÜL’E  BU YAKIŞIRDI.. başlıklı  yazısında ..“yıllardır süren tartışmayason noktayı koyduk”..şeklindekigerçek dışı,asılsız, haberi sanırım sizler de  merak etmişsinizdir.Haberde;TRT.ninTHM.Repertua kayıtlardaki “Eğin Türkü ve Halayları’nın kaynak kişisi  yani   bestecisi   durumunda  görünen   merhum M.Özgül’ün henüz hayatta iken  güya  mesam’a giderekTRT.de  üzerimdeki  Kemaliye(Eğin) havalarıyla ilgili telif haklarıyla ilgisi olmadığına dair

 düzeltme  şerhi koyduğunu..bunun iyi niyetli .vijdanları  rahatlatan  erdemli bir davranış olduğu  yazılıdır. Ancak, ne var ki yaptığım araştırmalarda  rahmetlinin sağlığında  Mesam’da böyle  bir şerhin olmadığı..zaten olsa bile  Mesam’ın,TRT.nin  kayıtlarındaki  “anonim” eserler olduğu için  de  hiçbir  telif hakkı ödemediği.., genelde bilinen  bir gerçektir. Yani Mesam’a gazete haberindeki  gibi  bu   tarz başvurular  yapılsa bile  bu  anında  zaten geri çevrilir. Dutağacı gazetesinde merhum M.Özgül ile ilgili  bu  ve bu gibi haberlerin  ailesi ve  yakınlarınca sadece dedikodulardan kurtulmak maksadıyla  kendilerini rahatlatacağı yönündedir. Bunların  doğru olduğu varsayılsa bile  hukuki açıdan hiçbir   sorunu temelde çözmediği hukukçularca da doğrulanmaktadır. .. Merhumu vijdanen bu vebalden  kurtarmak ..bu konuda korumak  isteyenler bence yasal açıdan şunu yapmalılar..  TRT.deki  Kemaliye(Eğin)ile ilgili notaların kayıtlarındaki “kaynak kişi” yazısı merhumun üzerindeki kayıtlardan düşülüp, kemaliye(Eğin) adına “anonim”sözüyazılmalıdır.MerhumunNeden “kendisini kaynak gösterip  türkülere sahip çıkıldığı  sorusuna ailesinin  cevabı ,“Kemaliye(Eğin)  türkülerineyabancılar sahip çıkmasın” olduğu, bunun da iyiniyetli   vijdanları  rahatlatan  erdemli bir davranış olabileceğini ileri sürmektedirler..Ancak,  Ne var kimerhum  sanatçımızın, o dönemde yöremize ait  derleyip notaya aldığı türkü ve halayların bestekarı(kaynak kişisi)  olamayacağını ...sadece derleyeni ve aktaranı olabileceği   gerçeğini çok iyi bilenlerden idi(x).. 

Gönül isterdi  ki..merhumM.Özgül, henüz TRT.Ankara Radyosunda  görevliyken,  kendisiniTRT.notalarında “kaynak kişi” değil de..sadece  “derleyen ve notaya alan” olarak gösterip... “kaynak kişi” yerine  ise   sadece Anonim” şerhini düşüp   bu  intihal(çalıntı) suçunu işlememiş  olmasıydı.. diye düşünüyorum..

 Sonuç  olarak ; Sevgili Tahir Sehlikoğlu’nun vasıtasıyla  rahmetlinin ailesi tarafından  .MESAM. daki bu düzeltme şerhi  düşüncesine ilişkin  işlemler..  sadece merhumun  eğer varsa kişisel besteleri için  geçerli olup,TRT.deki  üzerinde olan   anonim (yerel )türkü ve halayları  yasal açıdan hiçbir  önem taşımamaktadır. Çünkü,  MESAM’DA türkülerin sadece “derleyen” ve aranjör”leri dışında   eser  tescili  yapılmamakta ve telif hakkı ödenmemektedir.. Bu nedenle, DUTAĞACI .Gazetesinin   MESAM düzeltmelerine ilişkin ferahlatıcı olarak düşünülen haberin de sadece kişisel bestelerle alakası  olabileceği..bunun,..Kemaliye(Eğin)’in “anonim”türküleriyle hiç bir ilgisi olmadığı gayet açıktır. Merhumun her iki dünyada  bu vebal ve sorumluluktan kurtulabilmesi  ancak, Kemaliye(Eğin)yöremizde faaliyet gösteren  folklor ve kültür kuruluşlarınca  oluşturulan bir komisyonca    TRT.ninTHM.arşivindeki merhum ÖZGÜL adına kayıtlı  Kemaliye(Eğin) halay ve türkülerinin  ancak  yöremiz adına “anonim” olarak düzeltilmesiyle  mümkün olabilecektir.… Sözün kısası ..DUTAĞACI GAZETESİNİN  Mesam’a ilişkin yayınlanan  bu haberi ..TRT.deki  Kemaliye(Eğin) halay ve  türkülerine  ait yasal sorumluluğu hiçbir zaman ortadan kaldıramayacaktır..

Selam ve Sevgilerimle…..

Doç. Burhan  TARLABAŞI

(x): Merhum M.Özgül’ünTRT.THM.dekinotalandırdığı Kemaliye(Eğin) halay ve türkülerinin yöremizi  tam anlamıyla  yansıtmadığının bilinmesi gerekir.

Scroll to Top