­

TRT Panel

TRT.NİN  TÜRK HALK MÜZİĞİ  NOTALARINDAKİ “KAYNAK KİŞİ” SÖZÜ “ İNTİHAL”İ(x) ANLATIYOR. -------(X) : Sahipsiz(anonim) eserlerin, hırsızlıkla sahiplenilmesini---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yapılan araştırma ve  incelemelerde ; TRT’nin, THM. arşivinde kayıtlı bulunan  binlerce anonim eser,  M. Sarısözen’in   derleyip notaya aldıkları   dışındakilerin tümü,birer   "beste"niteliği taşımaktadır. Merak edenler herhangi bir türkünün notasını internetten indirip baktığında ,  notaların  sol üst köşesindeki  "kaynak  kişi’ nin  karşısında  “anonim” sözü yerine kişi adının yazılı olduğunu göreceklerdir. Notada, kişinin kendisini “kaynak kişi” olarak göstermesi, onun anonim eserin bizzat besteleyeni (sahibi) olduğunu  göstermektedir. Bu tamamen  yanlış  bir anlatımdır. Bunun ,yasalardaki karşılığı, İntihal  (akademik hırsızlık)  suçudur.. “kaynak  kişi”nin karşılığına “anonim” yazılmalıydı. Zira, eserin sahibi ya da sahipleri  bilinmiyor ..Notaların sol .üst  köşesindeki    Kaynak  kişinin karşısına kişi adı yerine neden eserin aktaranı, yada taşıyanı karşılığında “kimden alındığı” yazılmak istenmiyor .?

 Konuya ilişkin  sorunların yaşanmaması için ,TRT.nin yapacağı tek şey, derleme fişlerinde  yazılı olan, tamamen  aldatmaca ve göstermelik “Kaynak kişi” sözünü çıkartılıp  yerine, eseri aktaran ya da taşıyan karşılığında “kimden alındığı” sözünün  yazılması  olacaktır.

TRT.  bu  yanlışını düzeltip, yılların   vebalinden  ancak böyle   kurtulmalıdır . TRT. bu güne kadar bu suçu bilerek işleyenlere bir ikazda  bulunmayıp   göz yumması nedeniyle bu yasal suça birlikte iştirak etmiş  sayılır.

DERLEME FİŞLERİ (Tutanak) : Anonim eserlerin belirlenmesinde,

derleyiciler tarafından kullanılması gerekli, hukuki açıdan önemli karine sayılan resmi belgeler olup şu bilgileri içermelidir.

ANONİM ESERİN : Yöresi- Kimden alındığı ,Aktaranı (kaynak kişi yerine)  -Eserin adı,Metronomu, Derleyeni-Derleme yer ve tarihi-Notaya alanı.

-----------------------(EK BİLGİ)----------------------------------

(SORU 1): Anonim eserlere ilişkin mali hakların dağılımında; Derleyici Hakkı” nasıl tayin  edilmelidir?

CEVAP: Bunun için, M.K.696/3 hükmünden yararlanılabilir düşüncesindeyiz. Şöyle ki; adı geçen madde hükmü,”Defineyi keşfeden, kıymetin yarısını alır” “derleyici”hisselerine de örnek olabileceği görüşündeyiz.

 

(SORU 2 ): Acaba anonim eserlere ilişkin telif ücretleri kimlere ödenmelidir..?

CEVAP : Görüşümüz; Özgün ( kaynak ) eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ilgili yörenin, Vakıf, Belediye ya da Kültür müdürlüklerine tahsis edilmesi yönündedir.

----------Doç. Burhan  TARLABAŞI

Scroll to Top