­

EĞİN(KEMALİYE) APÇAĞA AĞZI

.(Apçağalı ) Merhum Ömer YILMAZ’DAN..dinlemekte olduğunuz

Eğin Ela gözlüsü./..Apçağa ağzı  ile  …  kavaldan  dinlediğiniz “kızardı kayalar” adlı …Eğin’in kına havası …1981 yılında  “KAVALLA EĞİN HAVALARI “ albümüden  alınmıştır.

    Mani-Şiir : Merhum Osman BAYŞU

     Kaval  Solo : Burhan TARLABAŞI

  SOLİST….. Merhum Ömer YILMAZ

DİNLEME  LİNKİ :

http://www.youtube.com/watch?v=9Q3CfghqZtE.......

 

YÖRESİ                       : Kemaliye(Eğin)-Apçağa köyü

DERLEYEN                 :  Burhan  TARLABAŞI

NOTAYA ALAN        :  Burhan TARLABAŞI-Cihangir TERZİ

KİMDEN ALINDIĞI  : Nedim OLGUNÖZ/Ömer YILMAZ

 

-------------------------------------------

ELAGÖZLÜ … (Apçağa Ağzı)….

 -----------------------------------------------------------------------

ELAGÖZLÜ, tamamen Kemaliye( Eğin)’i simgeleyen..yöreye has ,genelde ”Apçağa Ağzı“adı ile de anılıp icra edilen, Türk Halk Müziğinin  uzun hava türlerindendir. Eğin müziğinin genelde  ana makamını ( ıskalasını) oluşturan  bu  uzun hava türü.. literatürde   “Eğin Ağzı” olarak da  anılıp söylenir.Eğin müziğini geçmişten günümüze silinmez izlerle yansıtan “Elagözlü”nün ..yörede en yaygın olanı…”Apçağa Ağzı” olarak anılıp bilinenidir. Yörede…“Apçağa” tarzının  dışında ayrıca “Venk ağzı…Sandık ağzı”…gibi farklı icra ve söyleniş şekillerine de  rastlanılmaktadır.Eğin havalarının otantik üslubunu kendine has çeşnileriyle belirleyen “Elagözlü”X) Eğin Havaları içinde öğrenilip icra edilmesi en zor eserlerdendir.Eğin’li olmayan biri bu uzun havayı okuması çok zordur.. Öğrenilip icra edilmesi zaman ve sabır ister. Konuya ilişkin..müzik araştırmacısı.. merhum Nida Tüfekçi..bir sohbette ..“Eğin Elagözlü”sünün icrasıyla ilgili olarak  önem arz eden anekdotu .. şöyledir.. “…evet,Neriman en iyi uzun hava okuyanlardandır ;Ancak…”Elagözlü”yü bir Eğin’li gibi okuyabilmesi için en az altı ay çalışması gerekir..”/1981-harbiye/İstanbul/

------------------------------------------------------------------

(X): “Elagözlü”,Halk Edebiyatında koşma türünde..11 heceli  dörtlüklerden oluşan,başlayış bitişlerinde “ah…vah…of…” gibi takılar alan uzun hava tarzında  bir ezgi tipidir.. Ezginin,modal yapısına ilişkin melodik motifler incelendiğinde..bir yanının Orta Asya pentatoniklerine dayalı olduğu fark edilecektir.

Bu da bize…Eğin havalarının kendine özgü çeşnileri içeren..farklı bir musiki yapısına  sahip olduğunu gösterir.

       Gurbet elde ana-baba ve yavuklusundan ayrılan Eğin’liler birbirlerine rastladıklarında…

”…hele bir Elagözlü söle de ağlayam”…der..

 Doç. Burhan  TARLABAŞI

Scroll to Top