­

Kemav Başkanlığına

Kemaliye(Eğin) Halk Müziği ve …Halk  Dansları

 

Son yıllarda Kemaliye(Eğin)’e özgü otantik halk müziğimiz ile halk danslarımızın giderek erozyona uğratılarak yok olma tehlikesiyle baş başa kaldığı yadsınamaz bir gerçektir..Gerek yerel  müzik,gerekse geleneksel halk danslarımızdaki görünebilir  bu tehlikenin başlıca nedenleri arasında, taklitçiliğin ötesinde…eğitim ve öğretimdeki başı boşluk ile halk danslarındaki sahne tekniklerinin  çağı yakalayamaması yatmaktadır. Özellikle halk müziğialanındaortaya konan hatalı icra biçimleri, birbirinin tamamlayıcısı bulunan gelenekselhalk danslarımızı da doğrudan tetiklediği muhakkaktır.

Bu ve bunun gibi  sayısız noksanlar göz önünde tutularak yöremiz kültürünün kimlik ve mülkiyet sorunlarının sorgulanmasınınşart olduğu gerçeği açıkça gözler önüne serpilmiş bulunmaktadır.Şayet, kültür mirasımızın korunmasını, geleceğe otantik şekliyle  aktarımı isteniyorsa KEMAV ve KEFTUD  Başkanlıklarının, vakit geçirmeden,el birliği ile  düzenleyecekleri  bir sempozyumda bu sorunların enine boyuna tartışılarak çözüme kavuşturulması gerekmektedir.Aksi halde,  birkaç yıl içinde  Kemaliye(Eğin)  kültürükendine tamamen yabancılaşmış ,yozlaşmış olacaktır..Hele, bir de…son günlerde  internet sitelerinde dolaşan,birilerinin…”fasl-ı Kemâliye”…gibi uyduruk adlarla yöre  ezgilerine yön verilmeğe kalkışılması da ayrı bir  handikabı oluşturmuş durumdadır.

Sonuç :Yöre kültürümüzün, korunması, gelecekte otantik biçimiyle yaşaması için gerçekleştirilecek olan bir SEMPOZYUMDABahse  konu  sorunların çözüme kavuşturulması hususu arz ve rica olunur.Saygılarımızla.

Doç. Burhan  TARLABAŞI

 

ADRES :Kızıltoprak,Şehirkahya,Yeniyol Sk.3/4

Kadıköy/İstanbul-Tel.0216 3387869

 

 


Scroll to Top