­

EĞİN HAVALARINDA TEMPO’NUN ÖNEMİ…

EĞİN Halaylarının  davulla çalınışıyla ilgili, eski oyuncu –usta büyüklerimiz….

EĞİN HAVALARININ TEMPOSUNU HİÇ BİR YERE  BENZEMEZ....Ayrıca..

EĞİN  HALAYLARI DA DAVULSUZ OYNANMAZ”… derlerdi.

Son kuşak bizler …Ustaların bu sözlerini  hep rahmetle anar… gururlanırız.

  Gerçekten de.. Usta-çırak ilişkisiyle günümüze ulaşan Eğin’in geleneksel  ezgilerindeki ritim ve davul tempoları,

diğer komşu yörelerden  kesin çizgilerle ayrılmaktadır.Bu nedenle,günümüz  genç icracılarının

bu farklılığı  çok iyi  bilip kavraması  bizim açımızdan oldukça önem taşımaktadır..

 

 Sözgelimi ;  9/8’lik “Raks Aksağı” ile icra edilen (Bir ayak,iki ayak ve Eğin kınası gibi..)  Eğin Halayındaki…

 “Dümedüme-Düm Düm Tek- Dümedüdü- Düm tek”diye “başlayan (tek ayak) temposu, “çöktürme” kısmında ”çifteleme”(X) adı verilen  ”Düme Düm –Düm Düm Tek- Dümedüdü -Düm tek “ temposu ile sürdürülerek.. İki Ayak, Eğin Kınası ve Süpürgesi yoncadan”  bölümleriyle  son bulmaktadır.. Eğin tempolarının, iyice anlaşılıp  sindirilebilmesi için,. usta öğreticiler nezaretinde  (bire bir) karşılıklı olarak  görsel şekliyle mutlaka  çalışılması gerekmektedir. Eğin Halaylarının,  özellik arz eden geleneksel çalınış biçimlerini en iyi uygulayanlar arasında;  (Miçinkağ’lı)Karakoç’lu  merhum Ali Rıza Büyük Türkmen ile..yine  Tuğlu köyünden  (Hüdü’lü)  merhum Mehmet AKSOY’U söyleyebiliriz..O dönemde yetişen  (Yılmaz UZUN..GİBİ)genç  davulcuların  bu günkü başarılarını onlardan  büyük bir arzu ve istekle öğrendiklerine borçlu olduklarını hep söylerler. 

 Hepsi de Nur içinde yatsın..!  Mekânları cennnet olsun..!

 

 Dileğimiz..  Eğin Halay  Havalarının geleneksel tempo  biçimlerinin,

 otantik şekliyle yaşatılması,korunması ve  kuşaklara  aktarılmasıdır....

 Bunun, en büyük görev ve sorumluluğunun ise ..başta,YAŞAYAN  FOLKLOR VE KÜLTÜR DERNEKLERİMİZ  olmak üzere,

diğer Kurum ve kuruluşlara düştüğü muhakkaktır. TEMENNİİMİZ :

HALAY VE TÜRKÜLERİMİZİN  GELENEKSEL TEMPOLARININ  KORUNMASI....

 KALICILIĞININ  SAĞLANMASI..

BUNLARA İLİŞKİN, MUSİKİ ÖĞRENİM KURSLARINI HEMEN   AÇILMASI OLACAKTIR…!

Şu fâni dünyada  bu gün varız yarın yokuz.. 

Hoş görü şemsiyesi altında neden birbirimize derman olmuyoruz…ki..?

Birbirimize ..Neden kol kanat germiyoruz.? 

Niçin hep duygusal davranıp hem birbirimizi incitiyoruz..?.

Hem de kültürümüzü  yok yere birlikte  heba ediyoruz...?

Sözümüzü Yunus Emre’nin şu sözleriyle  ile noktalıyoruz…

MAL SAHİBİ MÜLK SAHİBİ….HANİ BUNUN İLK SAHİBİ…

MAL DA YALAN MÜLK DE YALAN..VAR BİRAZ DA SEN OYALAN”  

ALLAH’IN  SELAMETİ  ÜZERİMİZE OLSUN…!

---------------------------------------------------------------------------------------

             Doç. Burhan TARLABAŞI…

             (Davulcu)…..YILMAZ UZUN

 --------------------------------------------------------------------------------

(X): “Çifteleme;Eğin  davulunun, “dümedüdü  düm tek”şekliyle yöremize  has,

geleneksel bir davul   temposudur. Bu da  bizi  diğer bölgelerden  ayıran önemli  bir nitelikdir.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Scroll to Top