­

YILLAR SONRA NEDEN DİLLİ KAVAL METODUNA GEREK DUYULDU

DİLLİ KAVALLAR, Ülkemizde, yüzyıllar boyu bir çok ad ve biçimleriyle “çoban ve köylü çalgısı” olarak bilinmiş, kişisel bilgi ve becerilerle (usta-çırak ilişkisiyle) geleneksel yapımı sürdürülmüş,1981’e kadar metotsuz çalınmış, akademik eğitim ve öğretimine ancak,bu  tarihten itibaren İTÜ. Türk Müziği Devlet Konservatuarında  Burhan TARLABAŞI'NIN yazdığı “kaval metodu” kitabıyla başlanılabilmiştir (x). Müziğin tek seslilikten, çok sesliliğe ileri gelişmeler kaydettiği çağımızda, Dilli kavalın geliştirilen "alto-soprano ve bas” çeşitlerinden, Türk müziği seslerinin yanı sıra, ayrıca beynelmilel(tonal) müziğin  2,5 oktava varan sesleri de elde edilmiştir.. Dilli kavalın  gelişim sürecindeki bu başarısı asla yadsınamaz . Dilli kavala ilişkin çalışmalarımız arasında, "LA-Sİ-DO ve Mi bemol tonlarına.. Türk Patent Enstitüsünce (28/6/1995 Günlü…ve TR199500768 No.lu “Faydalı Model Belgesi konseptinde )BULUŞ (Patent) hakkı tanınmış, sonuçta  sahibine  İTÜ. Senatosunca  para ödülüne  layık görülmüştür.

DİLEĞİMİZ ; Dilli kavalın, Üniversitelerimize bağlı konservatuarlar dışında ayrıca Milli Eğitime bağlı diğer eğitim-öğretim kurumlarında da çağa uygun bilim yöntemleriyle varlığını sürdürebilmesi, evrensel alanda sesini geniş toplumlara duyurulabilmesidir.

 1986 yılında “Burhan Tarlabaşı tarafından orta Öğretim için yazılan "kaval Metodu “ kitabının M.E.B Talim Terbiye Kurul’unun 28.3.1986 günlü ve 2208 Sayılı Tebliğler Dergisinin müfredatlar kısmında, seçmeli derslerden dilli kavalın da flüt gibi branş çalgısı olarak uygulamaya alındığı duyurulmuştu

NEDEN  “İNGİLİZCE DİLLİ  KAVAL  METODU”?
Amaç; ülkemizde 1981 den beri üniversitelere bağlı konservatuarlarda eğitim ve öğretimi sürdürülen dilli kavalı merak edip ilgi duyan, çalgının nasıl çalındığını öğrenmek isteyen, dilli kavalı önemseyen (xx) yerli ve yabancı çalıcılara bu üflemeli sazı en kolay şekilde öğretebilmek, beynelmilel alanındaki yayın boşluğunu giderebilmek, bu yoldaki talep ve ihtiyaçları bir nebze karşılayabilmektir. Araştırmacılar, yabancıların “dilli kavala duydukları bu ilginin nedenini , dünya müzikleri arasında “Türk Müziği eserlerinin, dilli kavallarla seslendirilmesi, çeşitli etkinliklerde sergilenmesi arzusuna bağlamaktadırlar.. Şayet, bu hizmetimiz üflemeli çalgı dilli kavalı sevip öğrenmek isteyenlere bir nebze yararlı olabileceksek ..Ne  mutlu bize.. !

(B.T.Başı) 
 “İnsanlar, sahip olduklarını küçümser, sahip olmadıklarını mühimser”

GEÇMİŞİNDE  KISACA  DİLLİ  KAVAL

Dilli kaval, Temelde Türk müziğinin ana makam sesleri içinde biçimlendirilen, çağdaş müziğin tonal yapısına uygun, en eski üflemeli halk çalgılarımızdandır. Geçmişi, insanlık kadar eski olan dilli kaval, Anadolu’ya Orta Asya’dan Büyük Göç’le intikal etmiş, tarih boyunca yayıldığı toplumların farklı kültür ve musiki sistemleri içinde birçok değişik ad ve  çalınış biçimleriyle kullanıla gelmiştir. Söz gelimi; Eski çağ Mısır’da “flüt”(1) adı ile anlan dilli kaval ; Asur-Finike-Lidya-İbrani_Suriy ve Eski Yunan’da “Aulos”(2); Sümerler’de ise “Na” (3) adları  ile anılıp kullanılırdı. Dilli kavalın, değişik kültür ortamlarında yer almaya başlaması, onun biçim ve çalınışında farklılığa neden olmuştur. Çünkü, "ÇALGILAR, YAPISAL ÖZELLİKLERİ İTİBARİYLE MİLLETLERİN KENDİNE HAS KÜLTÜRÜ VE BUNA BAĞLI MUSİKİ SİSTEMLERİNE GÖRE BİÇİM KAZANIRLAR" (xxx)  Söz gelimi; Türk milleti gerek kültür, gerekse musiki sistemi açısından diğer milletlerden ayrıldığından kaval da ses yapısı ve çalınış tekniği olarak yabancı üflemeli çalgılardan ayrılmaktadır.-

(1 ) FLÜT : ses yapısı, gerekse çalınış tekniği dilli kavaldan farklı, tampere akortlu üflemeli bir çalgı türüdür. Bu farkllılık, milletlerin kendine özgü kültürü,ve musiki sistemlerinden kaynaklanmaktadır .
(2 )AULOS : Dilli kavalların Eski Yunandaki farklı ad ve biçimlerde kullanılanıdır.
(3 )NÂ : M.Ö. 4000 den itibaren, Sümer’lerde sarı budaklı kamışlardan yapılıp çalınan, TSM.nin bu gün de “Ney” ya da “Nay” adı ile anılıp bilinenidir
 “BİR MİLLETİN KÜLTÜRÜ O  MİLLETİN  ŞAHSİYETİDİR” 
(Mustafa .(Kemal ATATÜRK) -     


İTÜ.TMDK. ORTA-3 .SINIF ÖĞRENCİLERİM

YENİ ÇALGI SETİNİ  SATIN ALMAYI  ARZU  EDENLER , SİPARİŞLERİNİ..   İstanbul-Unkapanı  İMÇ..ÇARŞISI  6.blok  No.6313  deki   Masterworkmuzik   GENEL  DAĞITIM   MERKEZİNİN   YETKİLİ MÜDÜRÜ     Melih  GÜNAYDIN’DAN    (  Tel  ...0532  317  35 76  )RAHAATLIKLA TEMİN EDEBİLECEKLERDİR.…  NAYLON    BİR  ÇANTA   İÇİNDE; 1 ADET  TÜRKÇE-İNGİLİZCE BASKILI  DİLLİ KAVAL METOT  KİTABI, 1 ADET    METODUN  SOL  İÇ KAPAĞINA  YAPIŞIK   TÜRKÜLER    CD.Sİ, . 1 ADET  (Mi)  DİLLİ KAVALI  BULUNMAKTADIR…ÜÇLÜ SET FİATI  50 $  OLUP , SADECE  KAVALSIZ  METOT KİTABI   FİATI .. 100 TL   dir

Scroll to Top