­

HATIRLATMA

Müziğin evrensele taşınmasında, çalgıların bilimsel şekliyle biçimlendirilip öğretilmesi  esasına  bağlı olarak,”dilli kaval’ın”bu doğrultudaki  başarısının, 1981’den itibaren ITÜ.TMDK. da başlatılan  eğitim ve öğretimi nedeniyle büyük pay sahibi olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmayalım.

 

-------------------------------------------------------------------------------

HATIRLATMA…)

 

DİLLİ KAVALIN UNUTULMAZLARINI  KISACA  ..ANIMSAYALIM…!

 

  •          Ülkemizde  yüzyıllar boyu ,çoban ve köylü çalgısı olarak bilinip , geleneksel  yöntemlerle yapılıp, gelişigüzel çalınan  “dilli kaval’ın,

 ilk kez   İTÜ.Türk Müziği Devlet Konservatuarında (1981de.) B.T.başı ile  Akademik  Eğitim ve Öğretimine başlandığını

  •         Dilli kavalların, geliştirilen Alto- Soprano ve Bas tonlarından ,Türk Müziğinin yanı sıra ayrıca, çok sesli ( tonal )müziğin de tüm seslerinin kolaylıkla elde edildiğini…
  • 1985 yılında  Burhan TARLABAŞI’NIN,  alanıyla ilgili   bilimsel çalışmaları   değerlendiren YÖK (Üniversitelerarası Kurul), günlük  gazetelerin   manşetlerinde   haber olarak taşıyıp duyurduğu ,.  B.T.Başı’na  lâyık görüp hâlâ tebliğ edilmeyen .  Prof.luk  ..unvanının   yıllarca  sürdürdürülen   haksızlığın  hiçbir zaman akıllardan çıkmayacağını..biliyor muydunuz..?
  •  (Bkz. Burhan TARLABAŞI’NIN PROF.LUĞU..Hk. İTÜ “Musiki Dergisi,-Şubat-Mart 2014 “Kaval Sempozyumu”sayısı…ve ekli gazete kupürleri )
  •         Orta öğretim için 1986’da  hazırlanan dilli kaval metodu kitabının.. M.E.B.Talim Terbiye Kurul’unca  28.03 1986 gün ve 2208 Sayılı  Tebliğler Dergisinde 

           Yayınlanarak,“kavalın da tıpkı Blok flüt (x) gibi branş çalgısı olarak uygulamaya  alındığını..

  • Blok flüt, Ülkemizde 1953’yılından  itibaren ilk ve orta okulların müzik eğitiminde kullanılan . ,ses yapısı ve çalınış tekniği   kavaldan tamamen  farklı, tampere  akortlu üflemeli bir Batı sazıdır..
  •         .Kaval ailesinden,.4 ses ve boydaki  (LA-Sİ-DO ve Mİ bemol)  tonlarına   Türk Patent Enstitüsünce   “Faydalı Model” konseptinde , 28.06. 1995 gün ve TR 199500768 No.lu belgeyle “BULUŞ(PATENT) HAKKI “..tanındığını.. Buluşu nedeniyle sahibine (1997’de) İTÜ.Senatosunca teşekkür  belgesine ek olarak,ayrıca 30 bin lira ile ödüllendirildiğini.. …..UNUTMAYALIM..…!

           (Burhan  TARLABAŞI )

Scroll to Top