­

DİLLİ KAVAL HAKKINDA GENEL BİLGİ

Kaval, milli kültür ve mûsıkîmizde köklü yeri olan, eski Türk çalgılarımızdandır.

Geçmişi insanlık kadar eski olan kaval, Anadolu’ya <orta Asya’dan büyük göçle gelmiş, tarih boyunca yayıldığı toplumların farklı kültür ve mûsıkî sistemleri içinde değişik ad ve biçimleriyle kullanıla gelmiştir. Zira eski Mısır’da flüt (1) adı ile anılan kaval, Asur – Finike – Lidya – İbrani – Suriye ve eski Yunan’da “Aulos” (2) Sümerler de ise “Na” (3) adları ile kullanılmaktaydı…

 

 

  1. Flüt: Ses yapısı ve çalınış tekniği olarak, dilli kavaldan farklı, tampere akortlu, üflemeli bir çalgıdır. Bu farklılık milletlerin kendine has olan kültürü, buna bağlı olarak farklı mûsıkî sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Zira çalgılar toplumların kültür ve mûsıkî sistemleri içerisinde biçim kazanırlar.

 

  1. Aulos: Kavalın, Kavalın eski Yunan’da farklı ad ve biçimde kullanılanıdır.

 

  1. Na: M.Ö. 4000 yıllarında, Sümer’lerde sarı budaklı kamışlardan yapılıp günümüze ulaşan, Türk Müziğindeki “Ney/Nay” adı ile bilinen çalgıdır."

       "ÇALGILAR MİLLETLERİN KENDİNE HAS KÜLTÜR VE MUSİKİ SİSTEMLERİNE GÖRE BİÇİM KAZANIRLAR."

 

Scroll to Top