­

YABANCILARDA DİLLİ KAVAL

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de dili kavallar  yabancı kültürlerde farklı metot ve  biçimleriyle öğrenilip çalınmaktadır. Bunun, Ülkemizdeki en belirgin örneğini “Blok Flüt”de görürüz. Blok flüt,ses yapısı ve çalınış tekniği açısından Türk müziği seslerini veremeyen,dilli kavaldan farklı, tampere  akortlu üflemeli bir Batı sazdır.Oysa, günümüzde geliştirilen dilli kavallardan.. milli müziğin yanı sıra ayrıca beynelmilel müziğin de sesleri de kolaylkla sağlanabilmektedir.

SIBIZGI ADIYLA KIRGİZİSTANDA ÇALINAN  DİLLİ KAVALLAR

Scroll to Top