­

GÜNÜMÜZDE DİLLİ KAVAL

GÜNÜMÜZDE DİLLİ  KAVAL  .

 

Dille  kaval, Temelde milli müziğin ana ses sistemi içinde  biçimlendirilip geliştirilen, çağdaş müziğin tonal yapısına   uygun   en eski,  üflemeli  halk çalgılarımızdandır.

Geçmişi, insanlık kadar  eski olan  dilli kaval,  tarih boyunca  yayıldığı toplumların  farklı kültür ve musiki sistemleri içinde birçok değişik ad ve biçimleriyle  kullanılmıştır.. Çalgının  değişik kültür ortamlarında yer almaya başlaması  , onun biçim ve çalınışında  farklılığa neden olmuştur. "ÇALGILAR,YAPISAL   ÖZELLİKLERİ İTİBARİYLE MİLLETLERİN  KENDİNE HAS KÜLTÜR VE MUSİKİ SİSTEMLERİNE GÖRE BİÇİM KAZANIRLAR.."

Söz gelimi; Türk milleti gerek kültür, gerekse musiki sistemi açısından diğer milletlerden  ayrılması nedeniyle ..kaval  da ses yapısı…ve  çalınış tekniği  açısından  yabancı üflemeli çalgılardan (örneğin, flütden )oldukça  farklıdır. 

 Ülkemizde ,yüzyıllar boyu  geleneksel  ad ve biçimleriyle  genelde, “çoban ve köylü çalgısı”olarak  anılıp  bilinen.. geleneksel yöntem , kişisel  bilgi ve becerilerle yapılıp, metotsuz olarak çalına gelen  dilli kavalın   bilimsel  eğitim ve öğretimine, ancak,  1981 yılında  İTÜ.TMDK.da    Burhan TARLABAŞI'NIN   “kaval metodu” kitabıyla  başlanılabilmiştir.

.. Müziğin tek seslilikten, çok sesliliğe  ileri gelişmeler kaydettiği çağımızda ..Dilli kavalların ., geliştirilen.. "alto-soprano ve bas "   çeşitlerinden..MİLLİ MÜZİĞİN YANI SIRA…AYRICA..BEYNELMİLEL(Tonal)MÜZİĞİN DE TÜM SESLERİNİ DE KOLAYLIKLA ELDE ETMEK MÜMKÜN OLMUŞTUR..  Dilli  kavalın bu değişim ve gelişim  sürecindeki başarısı   yadsınamaz bir gerçektir.  . . 4 tam,3 yarım   diatonik   ses aralığına sahip olan  dilli kavallardan  2,5  oktava  varan   sesler  sağlanabilmektedir..

Günümüzde,   dilli kavalın,  kayda değer    işlevlerinden bir diğeri   de....1986 da  “orta Öğretim için  yazılan "kaval  Metodu “ kitabının...M.E.B Talim Terbiye Kurul’unun 28,3.1986 günlü.. ve 2208 Sayılı  Tebliğler Dergisinin müfredatlar kısmında yayınlanan  seçmeli  derslerden  kavalın da flüt gibi branş çalgısı olarak uygulamaya alınmış olmasıdır.. Milli Eğitimin  önem arz eden  bu duyurusu.. sonuçta ....  dilli kaval ailesinden  ."LA-Sİ-DO ve Mi bemol  tonlarına  Türk Patent Enstitüsünce  ( 28/6/1995 Günlü…ve TR 199500768 No.lu  “Faydalı Model Belgesi konseptinde ) BULUŞ(Patent) hakkı  tanınmasına vesile olmuştur...

DİLEĞİMİZ..dilli kavalın,    Üniversitelerimize bağlı konservatuarlar dışında  Milli .Eğitime bağlı   diğer eğitim-öğretim kurumlarında    çağa uygun yöntem ve biçimleriyle  varlığını  sürdürebilmesi..…evrensel  alanda  sesini  duyurulabilmesidir  

ÖNEMLİ  NOT....(UYARI) : Dilli kaval'ı. muziplik olsun diye, şakacıktan da olsa.. resimdeki "Blok flüt" gibi burun yolu ile  sakınüflemeyi denemeyiniz... Zaten   bu tarz bir kullanım ayrıca , sağlık açısından da. sakıncalı  sayılır.. Burun yolu ile üflenenlere    Hindistan ve Pakistan'da "bansi" ya da "bunsi"  adıyla   rastlanır.. B:T.Başı

 

Scroll to Top