­

KEMALİYE(EĞİN)…KÜLTÜR-FOLKLOR VE TURİZİM DERNEK BAŞKANLIKLARINA..

İSTANBUL- ANKARA VE  MERKEZ…!KEMALİYE(EĞİN)…KÜLTÜR-FOLKLOR VE TURİZİM DERNEK BAŞKANLIKLARINA..
ÇAĞRIMDIR....!!

KONU :  Kemaliye(Eğin) Halk Müziği ve Halk  Danslarının geleceği..  

Köklü   geçmişe sahip, yöremiz (Kemaliye(Eğin)’)in, otantik Halk müziği, halayları ile  halk danslarının, son yıllarda erozyona uğradığı,
giderek de yok olma tehlikesiyle baş başa kaldığı açıkça  görünen ve bilinen  gerçeklerdendir.. Anonim Halk
müziğinin,  ülkemiz  genelindeki  süregelen  bu  yozlaşmanın asıl kaynağını, eğitim ve  öğretimdeki başı boşluğun yanı sıra.. ayrıca, hatalı yorum ve  taklitçiliğin neden olduğu…Diğer yandan…çağın müzik ve sahne tekniklerini yakalayamayan halk danslarımızın da  aynı durumda hiç de   iç açıcı olmadığıdır... İşte, bu çözümsüzlükler  nedeniyledir ki.. yöremizin, bu fetret dönemine ilişkin, bahse konu  halay, türkü ve halk danslarımızın  kimlik ve mülkiyet sorunlarının  ön şart  olarak kabul edilip, uzmanlarınca çözüme kavuşturulması, böylelikle  kalıcılığının sağlanmasının  zorunlu hale geldiği kaçınılmaz olmuştur. Başka bir anlatımla.. Atalarımızın bizlere emanet ettiği  bu  kültür mirasının şayet  yok olmasını istemiyorsak, bunların mutlaka sağlam temellere dayalı, hasarsız bir şekilde gelecek kuşaklara  aslıyla  aktarılabilmesi  ancak ve ancak.. bahse konu bu  sorunlarının uzmanlarınca  tartışılıp sorgulanmasıyla  mümkün olabileceği görüşündeyim.
DİLEĞİM;  Kemaliye(Eğin)’in bahse konu, kültürüne  ilişkin, kimlik ve mülkiyet  sorununun, oluşturulacak uzmanlarınca  akademik kurullarda  tez zamanda görüşülüp, sağlıklı bir çözüme  kavuşturulması  olacaktır
.. Selam ve Saygılarımla… 

  Doç. Burhan  TARLABAŞI
İTÜ. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
    Em.Öğr.Üyesi
----------------------------------------------------

Scroll to Top