­

Burhan Tarlabaşı ve Prof.Ünvanı

1985 yılında YÖK.(üniversitelerarası Kurul) tarafından görevlendirilen

Prof.Dr.Ayhan Songar, Prof.Dr.Altan Günalp, Prof.Dr.Efruz Edgü,

Doç.Dr.Güner Yavuz, VE Doç.Dr Yavuz Aksoy’dan  oluşan komsiyon , öğretim

üyesi olmak için baş vuran  sanatçıların durumlarını incelediğini, bazı

sanatçıları  Prof. luğa, bazılarını Doçentliğe yükselttiğini... bazı

sanatçıların isteklerini ise bilimsel çalışmaları ile öğretim durumları

yetersiz  olması yüzünden   reddettiğini  .gazetelerin  baş

sayfalarında haber olarak  duyurmuş.

Adı geçen  komisyon  Burhan TARLABAŞI’NIN     alanındaki . bilimsel çalışmalarını  değerlendirmiş,

 30 Ocak 1985’ de   Prof.luk  unvanını  uygun  görmüş...ancak, . layık görülen bu akademik  ünvan .hiç bir zaman    B:T..Başı'na   tebliğ edilmemiş,..

yıllarca   mağdur  edilmiş,  bu  ihmal ve haksızlık  da   bir türlü akıllardan  çıkmamış...

KONU, “İTÜ.MUSİKİ DERGİSİ .NET “Dergisinin  20 ŞUBAT 2014 günlü  "KAVAL SEMPOZYUMU"  sayısında … İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçısı ...

Dr.Ayhan  SARI  tarafından dile getirilip aşağıdaki şekilde gündem konusu yapılmıştır

-----------------------------------------------

 “ İTÜ.TMDK.DA 20-21 ŞUBAT 2014’DE DÜZENLENEN  1.ULUSLARARASI  ”KAVAL

SEMPOZYUMU”NDA.. Halk müziğinin ana üflemeli  çalgısı kaval, ilk kez

hak ettiği düzeyde , sempozyum bazında  müzikbilimin   konusu oluyor...

“Kaval, eğitim, metot, bilim deyince  1980 yılların GTM sempozyumlarında

kaval konusunda  ilk metodu yazan  ve o zamanlar YÖK. Tarafından verilen

titrlere  tepki örneği olarak Burhan TARLABAŞI’NIN (kültür ve Turizm

Bakanlığı III. Milletlerarası  Türk Folklor Kongresi  İzmir 1985 “KAVAL

PROFESÖRÜ”  olarak  anılması gelir  aklımıza .O  günlerde  yeni

öğrencilikten sıyrılmış bizler şimdi o yılların muhasebesini  yapma

imkanını yaşıyoruz....

NOT...Kaval sempozyumu” bu açıdan ayrı bir önem taşıyor.”.Bu Sayfada yazılar okuyucularımıza bilgi olarak verilmiştir.

 

Scroll to Top