­

Sayın Burhan TARLABAŞI

Sayı     : B.16.0.THS.0.10.04.00/207998                                             11 Aralık 2007                                                      

Konu   : Anonim halk eserleri

 

 

 

                                                        Sayın Burhan TARLABAŞI

(Kızıltoprak Şehirkahya Yeniyol Sok. No:3/4 Kadıköy/İSTANBUL)

 

          

           İlgi: Bila tarihli yazınız.

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; anonim eserler konusunda yaşanan sorunlar belirtilmiş ve sorunların çözümü amacıyla anonim eserlere ilişkin kanun değişikliği öneriniz gönderilerek  Bakanlık tarafından gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.

Bilindiği üzere; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda anonim eserleri doğrudan düzenleyen bir hüküm bulunmamakla birlikte Kanun’un 12. Maddesinde; “Yayımlanmış olan bir eserin sahibi belli olmadıkça, yayımlayan o da belli değilse çoğaltan eser sahibine ait hak ve salahiyetleri kendi namına kullanabilir” hükmü bulunmaktadır.  Kanunun 27. Maddesi ise bu gibi hallerde, koruma süresinin, eserin aleniyet tarihinden itibaren 70 yıl olduğunu hüküm altına almıştır. Fikri haklar alanında gerçekleştirilen Uluslararası Sözleşmelerde ise anonim eserler konusunda açık bir hüküm bulunmaması sebebiyle, ülkeler bu konuda kendi ulusal sistemlerini oluşturmuşlardır.

            Bununla birlikte; Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde 5846 sayılı Kanun’un AB müktesebatıyla tam uyumunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek kanun değişikliği çalışması kapsamında anonim eserlere ilişkin kanun değişikliği önerileriniz değerlendirmeye alınacaktır.

           Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                       Dr. Ş. Abdurrahman ÇELİK

                                                                                                                        Bakan a.

                                                                                                                    Genel Müdür 

Scroll to Top