­

YENİ KEMAV.YÖNETİMİNE DUYURU

1 nci Husus ; Yöremize has,özenle seçilen yepyeni  türkülerle, türkülü bestelerimi  içeren,    KÜLTÜREL AMAÇLI - CD. Ve kaset çalışmalarımız  sonuçlanmak üzeredir.Ancak; her nimetin bir külfeti olduğu gibi,ortaya konan bu çalışmanın da.. gerek  saz ve ses  sanatçıları ,gerekse   stüdyo gibi.  yaklaşık  25 bin YTL.ye ulaşan masrafları bulunmaktadır..Görünen o ki..daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz bu masraflara bir katkı ve destek gerekmektedir..Yöremize ait ,çağın teknolojisi paralelinde gerçekleştirilen bu  çalışma aynı zamanda  yurt dışında da beğenilen  bir ilk’i oluşturacağı bilinmelidir.Uzun zamandır.. halkımızın ihtiyacı olan,  müzik gereksinimi, ancak   bu yapıt ile karşılanabilecektir..İşte..bu nedenlerledir ki.., vakıf ve  dernek başkanlıkları kanalıyla  sponsor  kuruluşların başlanılan  bu kültür hizmetine destek vermeleri istenmektedir. Yıllardır,olağan üstü harcanan emek ve çabalar sonucu,  notalarını birebir  yazıp,seslendirmeye hazır hale getirilen bu hizmet..halkıma ve toprağıma  olan vefa borcunun   yadsınmaz bir gerçeğidir. Benim gibi;

Bu yöndeki  çalışmalara  verilecek her destek ve  katkı da bir erdem sayılmalıdır.   

2 nci Husus ;Yöremizin,  anonim” eserlerine  ilişkin ,medyadaki  bilgilendirmelerim nedeniyle  şahsıma ulaşan olumlu ve destekleyici görüşler için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.Gelen mesajlarda ;  Bahse konu,meselenin  basite indirgenip- ört-bas edilebilecek cinsten olmadığı.sevindirici olmasına karşın.. beraber,asıl sorunun.. bu suça göz yuman,  TRT.nin bizzat  kendisi olduğu,oluşan hataların ise   notalı belgelerindeki “kaynak kişi” karşılığının neden..?“anonim” yazılmayışı da doğrusu   üzücü ve düşündürücüdür.

Tarafımdan fark edilip sizlere aktarılan bu mücadelenin asıl amacı; Gelecekte, telif haklarına yönelik, oluşacak haksız kazanımların, torunlarımıza   ulaşmasını bu günden önlemektir.

Sözgelimi ; Sn. Belediye Başkanımıza, TRT.den gelen mesnetsiz,sallama  cevapta; “Kemaliye(Eğin) ve Çevresine ait türküler.. anonimdir..cümlesiyle, ileri sürülenlerin çürütülmesine, ayrıca da meseleye duygusallıkla  bakanların  kafalarının da  karıştırılmasına  çalışılmaktadır.  Bu güne kadar,TRT.tarafından.. hâla- düzeltilip doğrulanamayan bu cevap..,Kemaliye dışında ayrıca   yurdumuzun diğer  bölgelerini de kapsadığı bir gerçektir. Çünkü, TRT.deki derlenen THM. eserlerinin  sol üst köşesindeki  kaynak kişisütununda, anonim” sözcüğünün yazılması  gerekirken,bunun  yerine ..maalesef..  derleyicilerin  isimleri bestekâr sıfatıyla   yazılı olduğu  görülür.Bu  yanlışlara aynen  devam ediliyor.

Dileğim..  Bizlerin sağlığında .. bu haksızlıkların torunlarımıza ulaşmamasıdır... SAYGILARIMLA....   (.. Şubat 200 ) ..Doç.Burhan TARLABAŞI

   ( NOT: 2 nci Husus için bir önce verilmiş Başvuru talebi de dikkate alınması..)   

Scroll to Top