­

Sabahın Seher Vaktinde

SABAHIN SEHER VAKTİNDE

TÜRKÜSÜ KİMİN..?(Varyant Türkü)

“SABAHIN SEHER VAKTİNDE AMAN GÖREBİLSEM YARİMİ…

GÜLDALINA BÜLBÜL KONMUŞ AMAN, ÇEKER ÂH-Ü ZÂRIMI.

ELİMDEN ALMAK İSTERLER AMAN, BENİM NAZLI YÂRİMİ

BU GÜZELLEK SANA BANA KALMAZ  GELECEKSEN GEL ŞİMDİ.

 

SABAHIN SEHER VAKTİNDE AMAN OTURMUŞ KAHVE İÇER,

BİR ELİNDE ALTIN MAKAS AMAN YÂRİNE FİSTAN BİÇER

BİR SELAMA KÂİL OLDUM AMAN ONUDA VERMEZ GEÇER,

BU GÜZELLİK SANA BANA KALMAZ, GELECEKSEN GEL ŞİMDİ

-----------------------------------------------------------------------------------------

B ir önceki  yazımızdaki…”Anom Eğin’li misin” ile “SUNAM”..türküsünden sonra,”Sabahın Seher vaktinde” adlı türkünün de kimliği konusunda tereddütler oluşmuş bulunmaktadır.Hatırlanacağı üzere,bir önceki  “VARYANT” konulu yazımız ile   bu tereddütlere açıklık getirdiğimiz bilinmektedir.. Yurdumuzun  çeşitli  yörelerinde farklı üslup ve tavırlarda yaygın biçimde icra edilmekte olan “varyant” türkülerin,  halkların kültür alışverişi sonucu otaya çıktığı..bunların  ise..,müzik bilimcileri tarafından kimlik ve mülkiyet sorunu başlığı altında  değerlendirildiğine değinmiştik…İşte… yöremizde, uzun yıllardan beri çalınıp söylene gelen,  gurbetteki sevgiliye  sıla hasretini anlatan, “Sabahın Seher vaktinde” türküsü  de…tıpkı, “Anom Eğin’li misin” ve ”Sunam” örneğinde olduğu gibi   varyant tipi  türkülerden sayılır.

Yöremizde, özellikle, damat tıraşı  ile damat hamamı merasimi  sırasında   sunam türküsüyle bağlantılı olarak çalınıp söylenen,”Sabahın Seher Vaktinde” Türküsünün …farklı icralarına(varyantına)   Rumeli, Trakya ve Ege bölgelerimizde de rastlanabilmektedir. Sözgelimi; Yöremizde davul ve klarinet eşliğinde yukarıdaki bilinen sözleriyle (Hüseyni makamı ile) icra edilen bu eser..…Edirne ve Çanakkale ‘de  Karcığar makamıyla  farklı sözlerle de  çalınıp söylendiğine şahit olmaktayız.türküye ilişkin,…Çanakkale’nin,,Biga kazasından ,Merhum Zeki ERTOY’dan derlediğim sözler  şöyledir :

“Akıntıya salıvermiş aman, çifte sandal piyade

Kendi küçük aklıda büyük aman o şimdi yar şimdi.

Ben yarimi  kayıbettim aman gönül her dem cefada,

Yar sefada,ben cefada aman o şimdi yar şimdi”..

Bunların dışında,ayrıca Yöremizde, SABAHIN SEHER VAKTİ Türküsünün sözlerine  kadın ve erkek yorumcuların da bazı   eklemeler  yaptıklarına da  şahit olmaktayız..Örneğin; Yöremizin,Ergü köy’ünden..merhum  Nahide AKKAYA’..dan,

“Sabahın seher vaktinde aman şişde dönüyor kebap,Benden gayri yar seversen aman seni çarpsın dört  kitap” şeklinde bir ekleme gelmiştir.

 “Sabahın Seher Vaktinde”  türküsü, TRT.nin THM. repertuarında, 11.05.1944   gün ve 827 No. lu sırasında  Kemâliye(Eğin) adına  kayıtlı olup, eser.. merhum Muzaffer Sarı Sözen tarafından, ( Refik Aktan ve Zeki Oğuz’dan) derlendiği  açıkca yazılıdır.

Her nerede söylenip çalınırsa çalınsın,Bu.. hârikulâde anonim eseri yöremize   kazandıranlara binlerce  rahmetler olsun..diyoruz..

En derin sevgilerimle..                           Doç.Burhan TARLABAŞI

Scroll to Top