­

Elazığ’daki “BAHÇEYE ENDİMDE” türküsü bizden çalıntı mı…?


”Varyant” türkü   nedir…?  ”(variation”) Fransızca kökenli  bir müzik sözcüğü olup, genelde ,bir aslın değişik biçimlerdeki sunuluşu demektir. Müzikte ise, bir eserin  ritim, nağme ya da armoni açısından  farklı  değişiklikler ile  icra edilen  biçimleridir...Türk Halk Müziği eserleri; aslı, ritim-dans ve söze dayalı,kim tarafından ne zaman,nerede ve ne şekilde ortaya çıktığı kesinlikle bilinemeyen, kaynağı tamamen halk olan “anonim” ezgiler (eserler)i içerir.   Farklı çalınış ve söylenişleri itibariyle değişik yörelerde icra edilen  anonim  eserlerin musikimizde yerel makam karşılıkları  “ağızlar”la   anlatılıp  ayırt edilir.İşte, “Varyant”  eserlerinin- icrasında bizleri başlıca yanıltan, (Örneğin,Eğin ağzı,Urfa ağzı..gibi) ağızlardaki söz ve  nağme benzerliklerdir.Bu da, Tamamen  yerel  makam(ağız)lara  dayalı,  tavır ve  üslup  farklılıklarından  kaynaklıdır..Varyant türkülerdeki asıl  ana temayı oluşturan da  bunların     yayılma geleneğindeki  farklı söyleniş ve çalınış biçimleridir. .. Bu nedenledir ki..“Bu türkü   bizim  yörenin  türküsüdür..Neden onu Elazığ  alıp  kendisine  mal  etmiş.. ya da  ..bizim türkümüzü neden taklit edip çalıyorlar..” gibi   bir çok endişeye mahal   bırakan  çelişkili fikirlere rastlanır.“”Varyant” türkülerin tanımına  ilişkin, .. ünlü folklor araştırmacı-yazar, merhum Sâdi Yaver Ataman, aşağıdaki örneği  verir..
“Menekşe vardır,kırlarda bayırlarda biter,rengi ve kokusu başkadır.Menekşe vardır usta bahçıvanlar elinde özen gösterilmiş topraklarda yetiştirilir,yine rengi ve kokusu başkadır…
Ama,her İkisi de menekşedir.”
VARYANT  ESERLERE İLİŞKİN DİĞER BİR BELİRGİN  ÖRNEK ; 

“Ahmet Bey’in,  arı kovanlarına, İsmail Bey’in  arıları uçup gidip konmuş.. diğerleriyle birlikte onlara  uyup onlarla birlikte  İsmail bey’in  balını üretmişler..”
Sonuç olarak :Elazığ’da  benzer  söz ve müzikle icra edilen..”Bahçeye Endimde” türküsü
 Yapılan açıklama ve örneklerden de anlaşılacağı üzere.. Eğin’de  farklı söz ve nağme ve ritimde icra edilmektedir...Sevgilerimle…
Doç. Burhan TARLABAŞI

Scroll to Top