­

FOLKLOR KÜLTÜRÜMÜZÜ SORGULAMALIYIZ

Av. Mustafa ALPTEKİN’İN)  KALEMİNDEN…)

 

KEMÂLİYE DERNEKLERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ GECELER”…

“İstanbul,Ankara  ve  Kemâliye’deki  derneklerimizin amacı,yöreninkültür,folklor zenginliklerini tanıtmak ,ilerletmek,geleceğe taşımak maksadına matuf iken….Son senelerde yapılan EĞİN gecelerinde  başta ELAZIĞ ili olmak üzere  diğer yörelerin halay,türkü gibi folklorik düzenlemelerine ağırlık verilmektedir.

Sözgelimi; Geçen sene  İstanbul derneğimizin yaptığı geceye ,aslen Malatyalı olan Avukat  sınıf arkadaşımı  davet edip götürmüştüm.Gecenin ilerleyen gösterilerinde ,Bu arkadaşım bana  aynen şunları söyledi :

Eğin gecesi diye geldik ..ama sanki  Eğin değil de.. Elazığ gecesine gelmiş gibi olduk.Eğin’in türkü… ,halay…ve oyunları nı neden  kendi  yöre sanatçılarınız icra etmiyor da illa da Elazığ  folklorunu icra ediyorlar..Acaba Başka yöre sanatçıları kendi gecelerini yaparlarken, Eğin’in de türkü ve uzun havalarına yer veriyorlar mı..?

Arkadaşım haklı idi bizi bizden fazla koruma  düşüncesini sergilemiş oldu.

---------------------------

-B-..(Doç. Dr.Burhan  TARLABAŞI’NIN KALEMİNDEN..)

Sn.Av.Mustafa ALPTEKİN’İN YAZISINDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE..Köklü bir geçmişe sahip  ..Kemaliye(Eğin) otantik halk müziği ile  Halk  danslarımız  son yıllarda  derneklerin düzenledikleri gecelerde otantikliğini giderek kaybettiği görülmüştür.....Bunun  başlıca nedenlerini eğitim ve öğretimindeki başı boşluk ile  hatalı yorum ve  taklitçilik tarzında  sayabiliriz.. ..Şayet, Atalarımızın bizlere emaneten bıraktığı  bu  öz kültür mirasımızı  kuşaklara   sağlam temellere dayalı ,hasarsız bir şekilde,, aslıyla   aktarmak  istiyorsak..bahse konu bu sorunların yetkililerce  acilen ele alınıp  çareleri bulunmalı… sorunlar mutlaka aşılmalıdır...Başka bir anlatımla, 1970’li  yıllardan  bu günlere  kadar FETRET  dönemi  sorgulanmalı…  Kemaliye(Eğin)  folklor ve müzik kültürüne ilişkin    kimlik ve mülkiyet  sorunları acilen masaya yatırılmalı..  oluşturulacak  akademik kurullarda  görüşülerek sağlıklı bir çözüm ve sonuca   kavuşturulmalıdır. Görüşündeyim..

 Selam ve Saygılarımla

Scroll to Top