­

T.C. KEMALİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2007 Başkanlığınıza ait Türk Halk Müziği Repertuarı (Yayın No:75 Mart 1996-Ankara) isimli katalogda kayıtlı ve ekli listedeki Kemaliye (EĞİN) e ait anonim ezgilerin çeşitli şa-hıslar adına kaynak kişi (Bestekar) olarak gösterildiği,Bu durumun 4630 Sayılı Telif Hakları Yasası gereğince kaynak kişiler lehine haksız olarak hukuki haklar doğurabileceği endişesini taşıdığımızdan yöremize ait bu anonim eserlerin korunabilmesi ve şahısların tekelinden çıkartılması için kayıtlarınıza bu eserlerin ANONİM olduğu yönünde şerh düşülmesini ve sonucundan Belediyemize bilgi verilmesini saygıyla rica ederim.

                         

 

 

 

                  

                                                                                            Mustafa HAZNEDAR

                                                                                            Belediye Başkanı 

Scroll to Top