­

“KÖPRÜYÜ GEÇTİ GELİN” TÜRKÜSÜ

 


Yöremizde, geçmişi eskilere dayalı bu  VARYANT türküyü bilmeyenimiz  yok gibidir. Eğin’in, en eski yol havalarından  olan bu  türkünün aslının   kaybolmaması için  oldukça  uğraş verdim diyebilirim. Nedeniyse..bu eserin   bizim dışımızda ayrıca, Elazığ,..Kayseri ve  Kırşehir yöresinde de değişik üslup ve tavırda icra edilmektedir. Özellikle, Kırşehirli  Ozan, Neşet ERTAŞ’IN  bu ezgiyi bizzat merhum, klarinetçi  Berat AŞKALE’den derleyip TRT. Radyolarında da okumuş olması,  işin gerçek tarafının bilinmesi açısından önem taşımaktadır. Şimdi,parçanın  nasıl  kopyalandığını  merhum,
Berat AŞKALE’nin ağzından   aynen  aktarıyorum.… 
 “ 1967 yılı  idi.. bir gün  Şişhane yokuşundaki  eski Dernek binasında otururken bu geldi kendini tanıştırdı,biz de kendisine  çay ikram ettik, biraz geçince..sizden bir ricam olacak..o da, sizin folklor ekibinde biri bu türküyü çok güzel çalıyordu….hemen atılıp…o benim..dedim..sonra devam etti anlaşıldı ki bu türküyü bizden öğrenip okumak istiyor.Neyse uzatmayayım neticede bu türküyü klarnetimle çalıp, tekraren  birlikte  okuduk. …Sonra vedalaşıp-seni taltif ederim  deyip   gitti… ula, bir zaman sonra bi de bahtım ki görem...  benim öğrettiğim bu türküyü  radyolarda aynısını  okuyor Hırpo...”
Evet..rahmetli  Berat Ağabeyimiz işte  böyle  anlatmıştı bu olayı bizlere..
Ancak, bu türkünün notasından da anlaşılacağı  üzere, Neşet ERTAŞ, her ne kadar bu türküyü bizden derleyip öğrenmiş olsa da,  icrasında  yöremizin tavır ve üslubunu  asla  yansıtamamıştır. Bu  eser,sözlerin dışında ayrıca..önce usul açısından da Kırşehir’den farklılık gösterir. Şöyle ki,  Eğin  tavrı,9/8’lik  aksak  usul  ile  icra edilirken,  Kırşehir’de bu … 2/4’lük basit usulle  icra edilmektedir.Şimdi de ezginin yöremizdeki  farklı  sözlerini veriyorum.
(İsteyene notasını da takdim edebilirim 
Su gelir ince harktan                         Köprünün altı diken
Korkmaz mısın Allah’dan                    Yaktın beni gül iken 
Seni sevdim seveli                             Allah da seni yaksın
Soğudum evden banktan                       Üç günlük gelin iken       
Yar hayda-Haldan bilmez ne fayda    //    Köprüyü geçti gelin
Söz anlamaz ne çare..                           Saç bağın düştü gelin 
                                                             Eğil bir yol öpeyim  
                                                              Gençliğim geçti gelin

  (x) :  Yöremizde, bunun dışında  “ Anom Eğin’limisin”… gibi
 bir çok  “varyant” türkü örneklerine rastlanabilir. (Bkz. “Eğin Havaları” Kitabı,sy,157)


VARYANT  TÜRKÜ   NEDİR  ?

Varyant, Fransızca ”variation” kökenli  bir müzik sözcüğü olup, genelde ,
bir aslın değişik biçimlerdeki sunuluşu demektir. Müzikte ise, bir eserin  ritim, nağme ya da armoni açısından yapılan değişiklikler ile  yinelenen icrasıdır.
Sözgelimi; Komşu bir  yörede icra edilen  aynı sözdeki bir türkü…diğer bir yörede,sözleri   benzemiş olsa bile,..müziğindeki farklı icra şeklini,  kulağımız derhal  fark edebilecektir. 
İşte,. “bizim  yörenin  türküsünü alıp kendilerine mal etmişler”ya da  “..bizim türkümüzü neden ve niçin  çalıyorlar..?” gibi   bir fikre kapılmamalıyız. 
Zira icra edilen eserlerde, söz benzerliği bulunsa bile tavır gerekse üslup’da mutlaka farklı yanları vardır.…Zira, her yörenin, farklı  bir müzik kültürü  vardır. ..İşte, müzik dilindeki  bu tür  benzer ya da taklit icra biçimleri “varyant”   kavramı ile anlatılır..-
VARYANT  kavramına  En BELİRGİN  ÖRNEK ; 

“Ahmet Bey’in,  arı kovanlarına… İsmail Bey’in  arıları uçup gelip konmuş.. onun arılarıyla birlikte..  İsmail bey’in  balını üretmişler..”
Örneğinden de anlaşılacağı üzere;  “ ANOM ANOM EĞİN’LİMİSİN”..gibi bir çok  yerel kültürlere ilişkin türkü ve halaylar....tıpkı Ahmet bey’in kovanındaki  arılar misali, birbirleriyle olan  doğal  kültür alış verişinin sonucu “varyant” adı ile olarak ortaya çıkan,..ait oldukları yerel nitelikleriyle  farklı biçimlerde  icra edilen  eserlerdir..Sözlerin bir kısmı benzerlik gösterse  bile,  parçanın  müzik ve ritim  açısından olan  icra  farklılığı  yadsınamaz bir gerçektir. 
Rahmetli Nida TÜFEKÇİ’YE…ben  böyle bir soru sorduğumda.. aldığım cevap şu olmuştu :   “Burhan, bu türkü  hem onların(Malatya’nın)…ve hem de sizin (Eğin’in)türküsü  sayılır” demişti… SEVGİLERİMLE..  

 (Doç. Burhan  TARLABAŞI)

 

Scroll to Top